Hjem Nyheter 1,3 milliarder til helse og omsorg i Drammen

1,3 milliarder til helse og omsorg i Drammen

På landsbasis kan en se at knapt 36 prosent av alle netto driftsutgifter en kommune har, går til helse og omsorg. I Drammen kommune ble det i fjor brukt 1.348.986.000 kroner i denne sektoren. Og da snakker vi altså om netto utgifter, der inntekter og overføringer er trukket fra.

Slik har økningen vært
Det er naturligvis mange poster som går inn i det vide begrepet «helse og omsorg». Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sine parametere leser vi om alt fra helsestasjoner og aktiviseringstjenester, via tjenester i institusjon og hjelp til hjemmeboende, til lokaler og medfinansiering i somatiske tjenester. Bare for å nevne noe.

Ut fra tabellene, som vi finner i SSB sine Kostra-publikasjoner, så ser vi at kostnadene har økt en del de siste fire årene. Beløpet var på 1,12 milliarder kroner i Drammen i 2015, så her har utgiftene økt med 223 millioner kroner. Det er 19,8 prosent vekst, omtrent som på landsbasis. I Norge har økningen vært på 19 milliarder kroner, som er 20 prosent mer enn for fire år siden. Sluttsummen i Norge ble på voksne 114 milliarder kroner.

Målt per innbygger

Det er imidlertid når man deler beløpet på antall innbyggere at man får et bedre bilde av hvor mye kommunen «spanderer» på helse og omsorg. For her er det ganske store forskjeller fra topp til bunn.

Kvæfjord i Troms står med nesten 66.000 kroner per innbygger i denne sektoren, mens Stjørdal i Trøndelag er helt nede i tusenlappen per innbygger. Vi må her skynde oss med å ta forbehold om mulige feil i føringene til Kostra, som kan skje i enkelte kommuner.
Gjennomsnittet i hele Norge er uansett på 21.462 kroner per innbygger, mens Drammen kommune lander på 19.570 kroner per snute. Dette gir en 366. plass på tabellen som Kvæfjord topper. 
I Buskerud er det Rollag kommune som topper, med 38.459 kroner per innbygger, mens Røyken kommune er sist med 14.282 kroner per snute.

[email protected]

 

Penger til helse og omsorg i Buskerud

Beløp (tusen kr) i netto driftsutgifter. Samt beløp per innbygger. Kilde: SSB/Kostra

                               Per tusen            Innb.

Rollag                   54.574                   38.459

Nore og Uvdal   93.705                   38.278

Flå                          38.421                   36.522

Hol                         155.668                34.802

Nes                        112.025                33.793

Sigdal                    104.812                30.032

Ål                            140.232                30.022

Gol                         129.277                28.251

Flesberg              72.938                   27.074

Krødsherad        53.771                   24.016

Modum               320.184                22.903

Hemsedal           54.789                   22.083

Ringerike            671.938                22.073

Kongsberg          590.308                21.481

Hurum                  199.468                20.950

Hole                      136.221                19.901

Drammen           1.348.986             19.570

Lier                        507.385                19.239

Øvre Eiker           351.897                18.408

Nedre Eiker        435.577                17.449

Røyken                 323.266                14.282