Hjem Kultur 10 millioner til Buskerud

10 millioner til Buskerud

Sparebankstiftelsen DNB har delt ut 127 millioner kroner på 557 lokale prosjekter på Østlandet. Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. 

Stiftelsen mottok 1684 søknader og 33 prosent av søknadene ble tildelt støtte.

De tildelte beløpene varierer fra 4000 kroner til 5 millioner kroner. Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Meningsfylte aktiviteter 

– Mange nye initiativer vil bli gjennomført til glede for barn og unge med disse tildelingene. Pengestøtten bidrar til å understøtte det gode frivillige arbeidet som gjøres i lokalmiljøet rundt omkring på Østlandet, sier André Støylen (bildet), direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Kunst og kultur: 21 %
  • Natur og friluftsliv: 21 %
  • Nærmiljø og kulturarv: 22 %
  • Idrett og lek: 36 %

Tilhørighet

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet. 

Stiftelsen støtter prosjekter som:

  • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
  • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
  • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
  • Utvikler rollemodeller (forbilder)

Ny sjanse 1. februar

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknadsskjema og informasjon finnes på www.sparebankstiftelsen.no