Hjem Nyheter 110 omkom i trafikken

110 omkom i trafikken

I desember mistet 14 personer livet i trafikken. Noe som er mer enn en dobling fra desember i 2018 hvor seks personer omkom.

Antall omkomne for de tre siste årene ligger på samme nivå og viser stabilitet på mellom 106 og 110 omkomne.

–Før desember hadde vi et lite håp om at 2019 kunne bli et år med færrest omkomne i trafikken noensinne. Dessverre ble desember en langt dystrere måned i trafikk enn forventet og vi har fortsatt langt unna nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi må derfor styrke innsatsen betydelig innen trafikksikkerhetsarbeidet i årene som kommer. Det er langt igjen før vi er der vi skal være, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Ingen barn

Ifølge tall fra Trygg Trafikk er det første gang ingen barn under 16 år har mistet livet i trafikken siden Trygg Trafikk ble opprettet i 1956.

–At ingen barn har omkommet i trafikken dette året, er fantastisk. Barn er sårbare og utsatt i trafikken og tidligere omkom svært mange barn både langs veien og i bilen. Nå sikrer vi barna bedre i bil og de er tryggere langs skoleveien. Det gjøres også et stort og viktig arbeid i skoler og barnehager for å lære barn hvordan de bør oppføre seg i trafikken, sier Johansen.

Tunge kjøretøy

I nesten hver tredje dødsulykke i 2019 er tunge kjøretøy involvert. Det betyr at tunge kjøretøy har vært involvert i 36 av dødsulykkene i fjor. Dette er det høyeste antallet de siste fem årene. Tallet viser også at flesteparten av ulykkene med tunge kjøretøy skjer i på starten eller slutten av året.

–Det er mange tunge kjøretøy på veiene og dette kommer bare til å øke i tiden framover. Ulykkesanalysene viser at det ofte ikke er sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være ekstra oppmerksomme. Skulle du havne over i motsatt kjørefelt, har du ingen ting å stille opp med hvis du møter et vogntog, sier direktøren i Trygg Trafikk.

Godstransporten skal fram over hele landet uavhengig av veistandarden. Vinterhalvåret er ofte preget av vanskelige kjøreforhold. Manglende brøyting og generelt vanskelig føre gjør det utfordrende å ferdes på veiene. Godt vedlikehold på vinterstid er viktig for å forebygge ulykker med tunge kjøretøy.

–Store deler av det norske veinettet består av smale og svingete veier uten midtdeler. Personbiler i dag er ikke konstruert for å kunne stå imot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy. Legg alltid inn ekstra gode marginer og unngå å ta risiko. Hold farten nede og ha god avstand til bilen foran deg, sier Jan Johansen.

Statistikk

I fylkene Oslo, Aust-Agder, Rogaland og Buskerud har talene på omkomne ikke vært så lave som i 2019 de siste 20 årene.

–Det vil være svingninger i tallene mellom fylkene, men det er gledelig at så befolkningstunge fylker som Oslo og Rogaland har nedgang i ulykkestallene sine, avslutter Johansen.

I 2019 omkom 79 menn og 31 kvinner. Det betyr at over 71 prosent av de omkomne var menn. Dette er i tråd med gjennomsnittet de siste 10 årene.

Dødsfall i trafikken øker mest i aldersgruppen 25 til 44, mens størst nedgang er gruppen 45 til 64 år.

I 2019 var det dobbelt så mange bilpassasjerer som omkom enn året før. Det er likevel fortsatt flest bilsjåfører som dør i trafikken. Det har ikke vært noen dødsulykker på moped i 2019, og det har ikke skjedd siden 2010.

[email protected]