ILLUSTRASJONSFOTO

12 993 flere ledige sist uke

Skrevet av RED
25.03.2020 11:13 - OPPDATERT 25.03.2020 12:49

Tirsdag 24. mars var 25 686 personer registrert som helt ledige i regionen Vest-Viken, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,1 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 10,6 prosent, mens den i landet som helhet er på 10,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet de siste to ukene er uten historisk sidestykke. I Vest-Viken har vi gått fra 2,1 prosent ledige til 10,1 prosent ledige på 14 dager. Vi jobber så effektivt vi kan for å ivareta alle som har behov for hjelp fra NAV, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg. 

Sammenlignet med tirsdag i forrige uke har 12 993 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 102 prosent. Disse tallene er ikke sesongjustert. Hovedårsaken til økningen er flere permitterte som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset. 

Bare i løpet av gårsdagen, mandag 23. mars, kom det inn 1 545 søknader om dagpenger ved permittering i Vest-Viken. 

For å få dagpenger må man først registrere seg ledig og så sende og få innvilget søknad om dagpenger. Det kan være behov for å samle dokumentasjon, slik at økningen i nye dagpengesøknader ofte vil komme med noe etterslep på økningen i ledighet.

Speilberg understreker at det er viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV-opplysninger på arbeidsplassen.no. Mange av de som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere, særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner

Høyest ledighet i Hemsedal

Ledigheten øker i hele Vest-Viken, men den høyeste ledigheten i andel av arbeidsstyrken finner vi i Hemsedal med 28,2 prosent. 

Den laveste ledigheten i Vest-Viken er i Nore og Uvdal med 6,4 prosent av arbeidsstyrken. 

Størst økning for menn

[annonse]
Ledigheten øker mest for menn. Den siste uken har antallet helt ledige menn steget med 7 185 personer, en økning på 112 prosent. 

For kvinner har ledigheten steget med 5 808, eller 92 prosent. Ledigheten er nå på 10,1 prosent for kvinner og 10,2 prosent for menn.

[email protected] 

Les mer om:

arbeidsledige NAV