Hjem Nyheter Endelig: 120 år gamle vannledninger byttes ut

Endelig: 120 år gamle vannledninger byttes ut

– Vannledningene i Hauges gate er 120 år gamle og skal fornyes for å sikre vannforsyningen i området, sier prosjektleder Stein Mathisen i kommunens Utbygging og infrastruktur, og legger til at tidligere gikk avløp og overvann i samme ledning.

Fra 12. august skal de separeres, slik at det blir ett avløpsrør og ett overvannsrør. Det vil medføre en miljømessig gevinst, samt at renseanlegget øker sin rensekapasitet av kloakk. Avløpet sendes til renseanlegget på Solumstrand, mens overvannet renner ut i Drammenselva. Per i dag går alt i én felles ledning til Solumstrand renseanlegg.

– Etter Hauges gate blir det nye vannledninger og oppgradering av overflaten i Amtmand Bangs gate opp til krysset Andreas Thunes gate, som ligger nedenfor sykehuset.

I Capjons gate blir det lagt rør noen meter inn i gata i forbindelse med arbeidene i Hauges gate. Disse blir påkoblet eksisterende rørledninger. Dette arbeidet blir ferdig i desember, sier byggeleder Runar Strand i Utbygging og Infrastruktur.

I området ovenfor Hauges gate/Amtmand Bangs gate er spillvann og overvann allerede separert. 

Mindre graving og kortere stengetid

Vann- og avløpsprosjektet benytter såkalte No Dig-metoder som krever mindre graving, og som sparer tid og berører samfunnets travle trafikkbilde minst mulig. Prosjektleder Mathisen og byggeleder Strand ber om forståelse for ulemper for befolkningen med blant annet stengt veier, omlegging av busstraseer og gravearbeid i forbindelse med renoveringen av røropplegget.

Når prosjektet i Hauges gate er ferdig 12. august, vil det meste ligge “usynlig” under jorda med unntak av kummer og ny asfalt:

– utblokking av eksisterende vannledning og inntrekning av ny vannledning

– boring av ny spillvannsledning

– strømperenovering av eksisterende fellesledning, som blir ny overvannsledning

– punktoppgravinger for utskiftning av kummer

 – stikkledninger

[email protected]