Hjem Nyheter 143 av 254 vannverk oppfylte kravene

143 av 254 vannverk oppfylte kravene

Tilsyn med vannverkenes planer for å ta ut prøver av drikkevannet, rutiner for å håndtere avvik og innrapportere analyseresultater ble gjennomført i perioden 1. januar til 1. november 2019. 

143 av de 254 inspiserte vannverkene fikk ingen merknader. – Vi vurderer at disse vannverkene har en oppdatert prøvetakingsplan og at llanene etterleves. Planene angir når prøver skal tas, hvor de skal tas og hvilke analyser som skal tas av hver vannprøve. Vannverkseierne har også etablert gode rutiner for å håndtere avvik rapporterer slik regelverket krever, sier seniorinspektør i Mattilsynet, Olav Vatn.

Regelbrudd i 111 vannverk
Manglene hos vannverkseierne som fikk pålegg fra Mattilsynet var at de ikke hadde basert prøvetakingsplanen på egen farekartlegging av vannforsyningssystemet, planen var ikke oppdatert eller den ble ikke fulgt.

Hos enkelte vannverk var innrapporterte analyser ikke i samsvar med de utførte analysene i vannverket eller det var ikke gjennomført pliktig innrapportering. Noen vannverk manglet eller etterlevde ikke rutiner for å håndtere avvik, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

[email protected]