Hjem Næringsliv 16 kroner pr innbygger til landbruket

16 kroner pr innbygger til landbruket

Det er stor forskjell fra kommune til kommune når det kommer til hva som brukes av midler på landbruksbasert næringsutvikling. 

Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har vi hentet ut nye tall som viser hvor mye kommunene prioriterer landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling. Dette har vi så omregnet til «kroner per innbygger», og kommer da frem til en landsoversikt hvor Drammen er nummer 391 blant de 425 kommunene med tall fra 2018.

Drammen

Det fremkommer at Drammen kommune i fjor hadde 1.084.000 kroner i netto utgifter på denne posten, som omfatter mange ulike punkter innen landbruksbasert næring. Det er alt fra produksjonstilskudd, via saksbehandling, til tilrettelegging i ulik skala. Omregnet til «kroner per innbygger» så lander vi på bare 16 kroner i Drammen kommune. Det er ikke uvanlig for byer. Gjennomsnittet for hele landet er 112 kroner per bosatte nordmann. De totale utgiftene i Norge beløper seg til nesten 600 millioner kroner til dette formålet.

Store forskjeller

Det er ganske så store forskjeller på hvor mye de ulike kommunene bruker av penger på dette. På landsoversikten finner vi Dønna kommune i Nordland helt øverst, der det spanderes 2.444 kroner for hver innbygger der. I andre enden er det 21 kommuner som står bokført med null og niks på denne posten. 

En titt på fylkestabellen avslører at Nore og Uvdal kommune kommer «best ut», med 1.411 kroner brukt per innbygger. Sist ut i Buskerud er Røyken kommune, der en faktisk hadde større inntekter enn utgifter på posten i fjor. I reelle tall ser vi at Ringerike kommune brukte mest, med 4,8 millioner kroner til landbruksbasert næringsutvikling. 

Ringsaker kommune i Hedmark brukte mest penger på dette i Norge, med drøye 7,5 millioner kroner i fjor. Totalt brukes det 596 millioner i hele landet.

 

FAKTA

Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

Kommune                  Tusen kr         Per innbygger

Nore og Uvdal                    3454      1411

Rollag                                  1481      1044

Sigdal                                   2564      735

Flå                                        676         643

Hol                                        2091      467

Ål                                          2049      439

Hemsedal                           981         395

Flesberg                              1008      374

Gol                                        1249      273

Krødsherad                        612         273

Modum                               2261      162

Ringerike                            4845      159

Hurum                                 1123      118

Lier                                       3079      117

Hole                                     774         113

Kongsberg                         2424        88

Øvre Eiker                          1619        85

Nedre Eiker                       926          37

Drammen                           1084       16

Nes                                       0             0

Røyken                               -89         -4

 

Dette inngår i tallene som kommunene rapporterer inn til staten:

• Saksbehandling og veiledning etter jordlov, konsesjonslov, skogbrukslov, odelslov, forpaktingslov og andre landbruksrelaterte lover.  

• Forvaltning og kontroll av de økonomiske virkemidlene i landbruket, herunder produksjonstilskudd, miljøvirkemidler, skogfond, nærings- og miljøtiltakstilskudd i skogbruket, velferds- og erstatningsordninger mv.