Hjem Nyheter 175 sensorer overvåker grunnvannet

175 sensorer overvåker grunnvannet

Siden 2015 har NGI (Norges Geotekniske Institutt) hatt sensorer som måler grunnvannsspeilet i Drammen. Disse er nå overtatt av selskapet Cautus Geo som i tillegg har satt ned flere titalls nye måleinstrumenter i sommer. Resten skal på plass i høst.

Terje Strømme er geotekniker i InterCity-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Han understreker viktigheten av å ha kontroll med grunnvannet.
– Endringer i grunnvannstand kan påvirke bygningene i området. Det noe vil vi unngå. En av årsakene til at vi benytter Cautus Geo i dette arbeidet er at de har ekspertisen vi etterspør dessuten er et lokalt selskap som kjenner området. Det er en stor fordel, sier Strømme.
– Vi har samlet data i lengre tid. Hver time tikker måleresultater inn fra sensorene vi har etablert. Det gir oss kunnskap om grunnvannsspeilet i en normalsituasjon, sånn det er før arbeidene med den nye traseen starter opp, sier prosjektleder Håvard Hind i Cautus Geo. 

To ganger hvert døgn genereres kurver og grafer som viser vannspeilet på grunnvannet. 
– I anleggsperioden øker vi frekvensen. Grafer og kurver vil vises hver time. Blir avvikene for store sendes automatisk varsling på SMS og e-post slik at prosjektledelsen kan vurdere nødvendige tiltak, sier Håvard Hind.

Mye av utstyret ble etablert i sommer. Daglig leder Atle Gerhardsen gjorde selv jobben mens mange av oss var i feriemodus. 

– Oppdraget vi har fått viser at Bane NOR tar ansvar som en seriøs utbygger. Det handler om å unngå setningsskader, ha kontroll og kunne sette inn tiltak før skader oppstår, sier Atle Gerhardsen.

Kontrakten med Bane NOR ble signert 19. desember i fjor. Kontraktsummen er på rundt 15 millioner kroner. De siste instrumentene installeres nå i september. 

[email protected]

 

FAKTA:
Nye Vestfoldbanen gjennom Drammen

  • Bygging av nytt dobbeltspor i Drammen har en kostnadsramme på 14,6 milliarder kroner.
  • Hovedarbeidet starter opp sent høsten 2019.
  • Prosjektet inkluderer ombygging av Drammen og Gulskogen stasjon.
  • Det skal bygges en bergtunnel på seks kilometer, en løsmassetunnel på 275 meter og en betongtunnel på 700 meter.
  • Byggearbeidet skal etter planen ferdigstilles i 2025.