Hjem Nyheter 19.000 registrerte arbeidssøkere i Vest-Viken

19.000 registrerte arbeidssøkere i Vest-Viken

7,4 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. 

Blant arbeidssøkerne var 10.910 personer registrert som helt ledige ved utgangen av august, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er det samme som landsgjennomsnittet. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 11.790 personer, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 7.265 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 30.541 helt ledige personer, noe som tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av juli er det nå 2.057 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 16 prosent. Bruttoledigheten har falt med 2.025 personer den siste måneden. 

Antallet delvis ledige er stabilt sammenlignet med forrige måned. Ved utgangen av august er 7.265 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en liten økning på 60 personer (+ 1 prosent) sammenlignet med juli. De delvis ledige utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier at rundt 32 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 68 prosent av de delvis ledige. 

– Tallet på arbeidsledige fortsetter å synke, og flere er tilbake i full jobb. I løpet av august har det blitt 1.965 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Vi ser en liten økning i antallet delvis ledige, og vi har en nedgang på 16 prosent helt ledige sammenlignet med juli, sier Speilberg.

[email protected]