Hjem Nyheter 1 960 færre arbeidssøkere i Vest-Viken

1 960 færre arbeidssøkere i Vest-Viken

Det utgjør 7,6 prosent av arbeidsstyrken. I Viken fylke er ledigheten den siste uken på 8,1 prosent, mens den i landet som helhet er på 7,8 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 20 427 personer, eller 8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 14 857 personer registrert som delvis ledige. Totalt var dermed 35 284 personer, eller 13,9 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV Vest-Viken er ytterligere redusert den siste uken. Sammenlignet med uke 15, da ledigheten var på sitt høyeste, er det nå 3852 færre arbeidssøkere. Nedgangen de siste fem ukene har vært størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt innen bygg og anlegg, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

At vi den siste måneden har sett en betydelig nedgang i antall helt ledige og samtidig stor økning i delvis ledige, må sees i sammenheng med at de fleste ledige har begynt å sende meldekort. Det gjør at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe og skal klassifiseres som delvis ledige.

Permitterte

Ny statistikk fra NAV viser at 10811 av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte, og det samme gjelder 12027 av de delvis ledige. Til sammen er rundt 67 prosent av de helt og delvis ledige permittert.

Inger Anne Speilberg oppfordrer arbeidsgivere, permitterte og arbeidsledige til å bruke nav.no og arbeidsplassen.no aktivt.

– Mange bedrifter trenger folk til ulike jobber i en periode fremover. Vi ber fortsatt alle som registrerer seg som arbeidssøkere om å oppdatere CV og legge inn det de kan arbeide med i jobbprofilen på arbeidsplassen.no. Da blir det lettere for arbeidsgivere å finne arbeidskraft, sier Speilberg.

Høyest ledighet i Hemsedal

Den høyeste andelen helt ledige finner vi fortsatt i Hemsedal, med 24,5 prosent, mens den laveste andelen helt ledige er i Sigdal med 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Menn og kvinner

Det er en nedgang i antall helt ledige menn i Vest-Viken. Per 12. mai er antallet helt ledige menn 10 620 personer, noe som tilsvarer 7,9 prosent av arbeidsstyrken.

For kvinner er andelen helt ledige nå 8 697 personer, noe som tilsvarer 7,2 prosent av arbeidsstyrken.

[email protected]