Solgt 78 millioner færre plastbæreposer

Det er liten tvil om at plastposekontingenten fungerer: Fra den ble innført 1. august i fjor har NorgesGruppens butikker kuttet salget av plastbæreposer med nærmere 40 prosent, tilsvarende 78 millioner poser. NorgesGruppen ønsker å hjelpe forbruker til å endre vaner,  ved å gå fra å bruke engangs plastbæreposer til å bruke handlenett og avfallsposer på […]

Investeringene i 5G faller

Nye tall viser at mobilselskapene reduserer investeringene i 5G. Det kan få konsekvenser for regjeringens målsetning. Investeringene i 5G faller med nesten 23 prosent fra 2022 til 2023. Det viser tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. – Investeringene i 5G var rekordhøye i 2022, og i kombinasjon med “dyrtiden” og endrede rammebetingelser er det kanskje ikke så […]

Stabilt sykefravær i Buskerud

I 1. kvartal 2024 var det legemeldte sykefraværet på 6,4 prosent i Buskerud. Det er en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. I Akershus fylke var sykefraværet på 6,2 prosent (+4,0%), mens det i landet som helhet var på 6,2 prosent (+2,4%). Det er diagnosegruppen psykiske lidelser som står for den […]

En livsendrende reise

20090B6A-FA3C-4129-8C9D-5A32CAA10AAA

Fanny Mendelssohn-Bartholdy var en tysk pianist og komponist og søsteren til Felix Mendelsshon-Bartholdy.
Selv om hun vokste opp i en liberal og kulturinteressert familie, og fikk en utmerket utdannelse, datidens normer forba kvinner å utøve musikk offentlig. Publisering av komposisjoner var heller ikke aktuelt.
Pianist Monica Tomescu-Rohde vil presentere Fannys liv og hennes livsendrende italiensk reise gjennom konsertforestillingen “Fannys år”.

KNA Drammen prøver et nytt og spennende konsept

KNA Drammen arrangerer Regularity Spesialløpet Hokksundsprinten 1.juni med start på Sundhaugen. Hokksundsprinten 2024, er nytenkning fra KNA Drammen sin side. Det er lagt opp til ett enkelt løp med vanlig kjøreordre. Det vil ikke bli orienteringsetapper. Løpet går på grus og asfalt, så vi anbefaler å bruke en bil du ikke er alt for redd […]