Fylkeskommunedirektørens innstilling til en bærekraftig økonomi

Buskerud fylkeskommune jobber med et innsparingsbehov på 250 millioner kroner økende til 300 millioner kroner i inneværende økonomiplanperiode. Som en del av det pågående omstillingsarbeidet har konsulentselskapene BDO og PwC levert to uavhengige analyse- og tiltaksrapporter. Disse er en del av Buskerud fylkeskommunes innsiktsarbeid. 29. mai presenterte konsulentmiljøene sine endelige sluttrapporter Her finner du rapportene […]

Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Tekst: Bård Hoksrud (Frp) Morten Wold (Frp), medlemmer av helse- og omsorgskomiteen Spørsmålet om våre eldste med alt for lav minstepensjon fortjener bedre offentlig tannpleie enn kriminelle uten gyldig oppholdstillatelse er vanvittig å stille. Men det må stilles, etter et stort flertall på Stortinget støtter regjeringens forslag om å lovfeste retten til tannhelsetjenester for alle […]

Topp moderne habiliteringssenter til Drammen Helsepark

Vestre Viken helseforetak etablerer sitt toppmoderne habiliteringssenter i Drammen Helsepark. I tillegg kommer en egen avdeling for behandlingshjelpemidler. Habiliteringssenteret er en regional funksjon som dekker alle Vestre Vikens 22 kommuner. Senteret skal bidra til at pasienter og brukere oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i samfunnet. Avdeling for behandlingshjelpemidler dekker de samme kommunene […]

Hunder som Kirsten giftekniv

Har hunden et skjult talent som matchmaker? En av fire norske hundeeiere har møtte en ny venn eller partner takket være hunden. Det bor rundt 560.000 hunder i Norge. Mange mennesker møter hverandre på grunn av hunden. I undersøkelsen* ble 448 norske hundeeiere spurt om de hadde møtt en ny partner eller venn via hunden. […]