Betydelig nedgang i klimagassutslipp fra veitrafikken

– Dette er gode nyheter. Det viser at målrettet arbeid med å begrense klimagassutslippene nytter, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Klimagassutslippene fra veitrafikken gikk ned med 7,8 prosent i 2023. Utslippene gikk fra 8,7 millioner tonn CO2 i 2022 til 8 millioner tonn i 2023. Det viser foreløpige tall fra SSB. – Nedgangen i CO2-utslipp skyldtes i […]