Hjem Nyheter 21 000 registrert som arbeidssøkere

21 000 registrert som arbeidssøkere

8,2 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 3 421 færre enn ved utgangen av juni.

Blant arbeidssøkerne var 12 967 personer registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt over landsgjennomsnittet som ligger på 4,9 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 13 815 personer, eller 5,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 7 205 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 35 381 helt ledige personer, noe som tilsvarer 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av juni er det nå 852 flere registrert som helt ledige, en økning på 7 prosent. Bruttoledigheten har økt med 746 personer den siste måneden.

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier at rundt 40 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 70 prosent av de delvis ledige.

– I løpet av juli har det blitt 3 400 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Antallet delvis ledige er kraftig redusert, det er gledelig å se at mange nå er tilbake i full jobb, sier Speilberg.

Antallet delvis ledige har sunket kraftig siden forrige måned. Ved utgangen av juli er 7 205 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 4 167 personer (- 37 prosent) sammenlignet med juni. De delvis ledige utgjør nå 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

[email protected]