Hjem Nyheter 25 millioner til lokale lag

25 millioner til lokale lag

Sparebanken Øst gir 25 millioner kroner i støtte til totalt 74 lag, foreninger og stiftelser på det sentrale Østlandet. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire. Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i vår region og støtter tiltak som er rettet mot dem.

– Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag, foreninger og stiftelser innen idrett, kultur, frivillighet og humanitært arbeid. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Sparebanken Øst, Per Øyvind Mørk. Tre store enkeltprosjekter I 2019 er det tre store enkeltprosjekter som får tildelt betydelige midler:
? Stiftelsen Tingstua i Hokksund får 8 millioner kroner til å sette i stand, ta vare på og utvikle Tingstua.
? Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum kommune får 3,2 millioner kroner til basestasjon for mobildekning i Finnemarka.
? Konnerud Idrettslag i Drammen får 1,6 millioner kroner hvorav 1,2 millioner er øremerket til snøproduksjonsanlegg.

Langsiktige avtaler

Mens langt de fleste av årets Spire-mottakere er tildelt et éngangsbeløp, er det inngått treårige avtaler med 10 idrettslag i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Avtalene er inngått med de idrettslagene med flest medlemmer under 18 år og inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene. Sparebanken Øst har også inngått langsiktige avtaler med fire barne- og ungdomsteatre i de samme kommunene.
Frelsesarmeen Banken har funnet en svært god samarbeidspartner i Frelsesarmeen.

– Vi har inngått et spennende og nyttig samarbeid med de tre lokallagene til Frelsesarmeen, i Drammen, Mjøndalen og Hokksund, sier Mørk. Avtalene løper til og med 2021, sier Mørk. 

Gammel tradisjon

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1800-tallet, og i alle disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.

– Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett, frivillighet og humanitært arbeid. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank, avslutter Per Øyvind Mørk.
Se tildelingslisten på www.oest.no/samfunnsansvar