Hjem Nyheter Flere aleneforsørgere enn gjennomsnittet i Drammen

Flere aleneforsørgere enn gjennomsnittet i Drammen

– Analyser viser at eneforsørgere oftere har lavere inntekt enn øvrige husholdninger. Tap av forsørger gjennom samlivsbrudd eller død fører for mange til økonomiske problemer, slår Folkehelseinstituttet (FHI) fast.

Antallet aleneforsørgere for hver kommune har FHI hentet fra et årlig gjennomsnitt de siste tre årene. I Drammen kommer man til et årlig snitt på 2.560 aleneforsørgere.

Får ekstra trygd

I hele landet er det nær 122.000 aleneforsørgere. Disse mottar da utvidet barnetrygd; utbetaling for ett barn mer enn de faktisk har. 

-Det å være eneforsørger vil for mange være en viktig årsak til lav inntekt i lengre eller kortere perioder. Enslige forsørgeres levekårsproblemer kan være av stor betydning både for deres egen og deres barns psykiske og fysiske helse, slår FHI fast i en artikkel knyttet til statistikken.

Mest og minst

Det er til dels store forskjeller i kommune-Norge når det kommer til andelen aleneforsørgere. Vi har sett nærmere på disse tallene, der gjennomsnittet i hele Norge er nesten 23 aleneforsørgere for hver tusen innbygger. 

Dermed kan vi si at forekomsten av aleneforsørgere er større i Drammen kommune. Her lander vi nemlig på 25,5 aleneforsørgere for hver tusen beboer. 

Det er Røyrvik i Trøndelag som får æren av å være «best» på dette området, da det her kun er et årlig snitt på to aleneforsørgere, som gir knapt fem per tusen. I den andre enden av tabellen finner vi Sortland i Nordland, med hele 33 aleneforsørgere for hver tusen beboer. 

På denne landsoversikten kommer Drammen inn først som nummer 281. I Viken er det Rollag kommune som er øverst, med 14,1 per tusen, mens Flå har størst andel med 28,9 per tusen. 

Risiko å være alene

– Det er en del risikofaktorer knyttet til det å vokse opp med en eneforsørger. De har ofte mindre ressurser i form av dårligere økonomi og mindre tid til barna. Dette kan føre til at barna ikke kan delta i sosiale aktiviteter og at tiden med tilgang på en voksen er mindre, bemerker FHI.

– I tillegg er det økt forekomst av psykiske helseproblemer blant eneforsørgere, som videre kan virke inn på foreldreferdigheter og dermed barna. Forhold mellom foreldre som ikke lever sammen kan være preget av økt konfliktnivå som kan gå ut over barna og føre til emosjonelle problemer og atferdsproblemer, skriver Folkehelseinstituttet.

Antall aleneforsørgere

Antall (årlig gjennomsnitt) og andel av innbyggerne. Kilde: FHI 

                       Antall    Andel

Rollag              20        14,1

Nore og Uv     41        16,7

Ål                     86        18,3

Ås                    376      18,5

Rakkestad       152      18,5

Bærum            2350    18,5

Marker             67        18,7

Hole                129      18,8

Krødsherad     43        19,1

Råde                147      19,5

Våler               112      20,1

Sigdal              72        20,5

Hol                  93        20,7

Gol                  95        20,8

Lørenskog       847      21,1

Lier                  577      21,9

Hvaler             101      22,0

Gjerdrum        150      22,0

Aurskog-Hø   382      22,2

Hemsedal       56        22,6

Nesbyen          75        22,6

Asker               2139    22,8

Nordre Follo   1330    22,8

Nes                  507      23,2

Lillestrøm       2029    23,7

Modum           332      23,7

Aremark         33        24,1

Frogn               383      24,3

Nittedal           592      24,6

Ringerike        751      24,7

Drammen       2560    25,5

Kongsberg       700      25,5

Enebakk          281      25,5

Øvre Eiker      487      25,5

Rælingen        465      25,6

Nannestad      351      25,6

Skiptvet           98        25,8

Nesodden        506      25,9

Vestby             463      26,0

Flesberg          71        26,4

Moss               1312    26,8

Fredrikstad     2206    27,0

Halden             844      27,1

Hurdal             78        27,1

Indre Østfold  1211    27,3

Eidsvoll           707      28,4

Ullensaker      1091    28,5

Sarpsborg       1601    28,6

Flå                   30        28,9

[email protected]