Hjem Nyheter 27 000 er helt arbeidsledige i Vest-Viken

27 000 er helt arbeidsledige i Vest-Viken

Oversikten fra NAV viser at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, den såkalte bruttoledigheten, var på 27 830 personer. Det utgjør 11 prosent av arbeidsstyrken. 

I tillegg var 11 306 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15,4 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Flere deltidsledige

Sammenlignet med hovedtallene om arbeidsmarkedet for mars, er det en liten nedgang i helt ledige. Dette skyldes at en del først ble registrert som helt ledige, men så har de i etterkant skiftet status til delvis ledige som følge av innsendte meldekort.

NAV bruker informasjon fra meldekort som arbeidssøkere sender inn hver 14. dag til å skille mellom de som er helt og delvis ledige. I meldekortene gir arbeidssøkerne informasjon om de har jobbet de siste to ukene eller ikke. Ved første registrering får alle arbeidssøkere status som helt ledig. Når NAV får inn meldekort, får arbeidssøkere som har jobbet delvis de siste to ukene endret sin status fra helt ledig til delvis ledig.

Bruk arbeidsplassen.no

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, understreker at det er viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV-opplysninger på arbeidsplassen.no. Mange kan ha kompetanse og erfaring som er etterspurt av andre arbeidsgivere, særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner som helse, handel og transport. 

Hun oppfordrer både arbeidsgivere, permitterte og arbeidsledige til å bruke nav.no og arbeidsplassen.no aktivt.

– Vi ber alle som melder seg ledige om å gjøre seg søkbare på Arbeidsplassen.no. God utfylling av CV og jobbprofil er avgjørende, da kompetanse og jobberfaring som registreres der blir søkbart for arbeidsgivere, sier Speilberg.

Høyest ledighet i Hemsedal

Den høyeste ledigheten i andel av arbeidsstyrken finner vi fortsatt i Hemsedal, med 32,1 prosent. Den laveste ledigheten i Vest-Viken er i Sigdal, med 6,2 prosent av arbeidsstyrken. 

Størst økning for menn

Ledigheten øker fortsatt mest for menn. Per 7. april er antallet helt ledige menn 14 316 personer, noe som tilsvarer 10,7 prosent av arbeidsstyrken. 

For kvinner er andelen helt ledige nå 12 378 personer, noe som tilsvarer 10,3 prosent av arbeidsstyrken. 

[email protected]