Hjem Nyheter 285 nye universitetsplasser

285 nye universitetsplasser

Årets søkertall viser at mange ønsker høyere utdanning, og med koronakrisen hengende over oss ønsker regjeringen at flere får studiemuligheten.

– Dette er gode nyheter for universitetet. 285 nye studieplasser innenfor helse- og sosialfag, lærerutdanning, økonomi og administrative fag og teknologi og IT innebærer en betydelig kapasitetsøkning over fire år. Det vil styrke vår profesjonsrettede og arbeidslivsorienterte hovedprofil, sier rektor Petter Aasen.

Forutsetningen for å få nye studieplasser er at de blir opprettet allerede høsten 2020.
Den store økningen i studieplasser fører til behov for flere stipendiater og postdoktorer. Regjeringen gir dermed penger til 250 nye rekrutteringsstillinger til landets universiteter og høgskoler, og USN får 18 av disse.  

– Disse stillingene vil styrke universitetets forskerutdanning som igjen støtter opp under studieprogrammene, sier Aasen.

I dag tilbyr USN åtte doktorgradsprogram og har 250 stipendiater i disse programmene. Nå vil det utlyses ut enda flere stipendiat og postdoktor-stillinger.

[email protected] 

  

FAKTA: Fordeling av nye studieplasser 

Helse- og sosialfag: 115

Matematikk, naturvitenskap og teknologiske fag: 90

Juridisk/økonomiske- og administrative fag: 45

Lærerutdanning: 35