Hjem Nyheter 33 mill til rekreasjon

33 mill til rekreasjon

Drammen kommune har ført opp totalt 33 millioner kroner under posten «Rekreasjon i tettsted» for fjoråret. Tettsted skal her være plasser der det bor mer enn 200 personer innenfor et avgrenset område. Posten blir beskrevet slik hos Statistisk sentralbyrå:  

«Rekreasjon i tettsted: Opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg og turveier i bebygde strøk, samt offentlige toaletter».

Milliard til rekreasjon
Med denne tabellen som «fasit», kan vi slå fast at alle kommunene i Norge har hatt netto driftsutgifter pålydende hele 1,3 milliarder kroner til dette formålet. Kommunene i Buskerud har brukt 64 millioner kroner til rekreasjon i bomiljøene, og aller mest har naturlig nok Drammen brukt, der det altså har gått med over 33 millioner kroner i løpet av fjoråret. Deretter følger Kongsberg med drøye syv millioner kroner, og Lier med rett over fire millioner kroner.

En må da i minne at større opparbeidelser dette ene året selvsagt kan føre en kommune langt opp på tabellen, mens den gjerne går mye tilbake året etter. Og motsatt, så klart. Disse tallene gjelder altså for 2018.

På toppen i Norge
Om vi helt uoffisielt skal rangere kommunene og lage den store Park-Toppen, eller Rekreasjons-Toppen, i Norge, så finner vi ganske enkelt ut hvor mye penger kommunene har spandert til dette formålet – målt per innbygger.

Helt øverst i landet, som kan kåres til den store parkkommunen, er rike Bykle i Vest-Agder, der man hadde netto utgifter pålydende 4.255 kroner per innbygger. Like rike Eidfjord er nummer to, og like rike Modalen er nummer tre. Mens det er 57 kommuner som ikke har utgifter til dette i det hele tatt.

I Norge er gjennomsnittet 247 kroner per snute, mens gjennomsnittet i Buskerud er 226 kroner for hver innbygger.

Røyken rangert
Drammen kommune har således en god del mer enn snittet, da det her er oppført 486 kroner per innbygger. Det blir en 29. plass på landsoversikten, og helt til topps i Buskerud.

Den nest største rekreasjonskommunen i Buskerud er Ål, som lander på 317 kroner per innbygger, etterfulgt av Nes kommune med 307 kroner.

[email protected]