Hjem Nyheter 35 år gamle rekkverk byttes

35 år gamle rekkverk byttes

Rekkverkene er nedslitt og oppsprukket etter å ha stått der siden vegen ble bygd midt på 1980-tallet, altså for drøye 35 år siden.

Utskiftningen gjelder i alt fire strekk med betongrekkverk: Det første på om lag 250 meter står på strekningen fra Mjøndalen og rundkjøringen ved Circle K vestover mot avkjøring Steinberg øst.

Langs Loesmoen blir flere strekk med betongrekkverk byttet ut. (Foto: Kjell Wold)

De tre øvrige og lengste strekningene med betongrekkverk står fra avkjøringen Steinberg vest og vestover mot Langebru.

Betongrekkverkene på Loesmoen langs flyplassen står på nordsiden av vegen inn mot jernbanen.

De 1350 meter med betongrekkverk på Loesmoen får en støyskjerm i tre på toppen av betongrekkverket.

Denne betongskjermen fra Steinberg vest mot Loesmoen byttes ut og får støyskjerm i tre på toppen. (Foto: Kjell Wold)