Hjem Nyheter 35 pasienter med smitte på sykehusene

35 pasienter med smitte på sykehusene

Antall innlagte pasienter med Covid-19-smitte: 35
Innlagt på Bærum sykehus: 17
Innlagt på Drammen sykehus: 12
Innlagt på Ringerike sykehus: 5
Innlagt på Kongsberg sykehus: 1
Utskrevne koronapasienter siste døgn: 4
Bærum sykehus: 2
Kongsberg sykehus: 2
Antall døde pasienter med Covid-19-smitte hittil: 3

Antall ansatte i Vestre Viken HF med påvist Covid-19-smitte: 32
Bærum sykehus: 7

Drammen sykehus: 6
Ringerike sykehus: 2
Psykisk helse og rus: 9
Øvrige ansatte: 8

Antall ansatte i karantene: 194

[email protected]