Hjem Nyheter 430 nye bedrifter i Drammen første halvår

430 nye bedrifter i Drammen første halvår

Nylig presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) tall som viser hvor mange virksomheter som er etablert i de ulike kommunene i første halvår. Her fremkommer det at 430 nye foretak så dagens lys i Drammen kommune i denne perioden.

Nedgang i Drammen

I Buskerud er det naturligvis Drammen kommune som har flest nyetableringer. Deretter kommer Ringerike med 158 og Røyken med 154 nyregistreringer. På sisteplass er Flå kommune, med bare syv nye virksomheter.

Det er mange kommuner med relativt små tall og da blir det ikke særlig konstruktivt å rangere kommunene etter prosentvise tall. Vi kan likevel slå fast at det i hele Norge var en økning på drøye fire prosent fra første halvår i 2018. I reelle tall snakker vi da om 1.300 flere nyregistreringer i år enn i fjor.

I Drammen kommune var det 451 nyetableringer i første del av 2018, mens det nå altså er 430. Det er en nedgang på 21 nye bedrifter, eller ned nær fem prosent.

180 nye hver dag
Statistikken gjelder alle organisasjonsformer, men det er i all hovedsak aksjeselskap og enkeltpersonforetak som er å finne på listene. Av de 430 nye virksomhetene i Drammen, så var det 186 AS-er, og 235 enkeltpersonforetak.

På landsbasis kan vi slå fast at det ble etablert hele 33.098 virksomheter i løpet av de seks første månedene i inneværende år. Av disse var det drøye 13.000 aksjeselskap, mens rett over 19.000 var enkeltpersonforetak.

De største byene har som ventet flest nyetableringer, og Oslo topper suverent med sine 6.721 nye firma. Bergen følger med 1.856 nye. Sist i Kommune-Norge er vesle Utsira i Rogaland, der det ikke kom til noen nye i det hele tatt.

[email protected]

 

 

NYE VIRKSOMHETER
Antall nyetableringer i første halvår 2019, sammenlignet med samme periode 2018. Kilde: SSB

 

                                Nye        Utvikling

Drammen           430         -21

Ringerike            158         -9

Røyken                 154         9

Kongsberg          151         22

Lier                        141         -10

Nedre Eiker        122         -5

Øvre Eiker           99           -21

Modum               76           7

Hurum                  54           -7

Hole                      44           16

Hol                         44           17

Hemsedal           34           14

Gol                         30           5

Ål                            27           -8

Sigdal                    23           6

Nes (Buskerud) 15           -8

Nore og Uvdal   13           -6

Rollag                    11           3

Krødsherad        10           3

Flesberg              10           -4

Flå                          7              -4

 

Norge                   33.098   1.311