Hjem Nyheter 46.000 søkere venter på skoleplass

46.000 søkere venter på skoleplass

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 45.977 søkere til videregående skoler i Viken fylkeskommune.

– Dette er en svært stor søkermasse sammenlignet med landets øvrige fylker. Det er 11 inntaksområder, og alle søkere med ungdomsrett har rett på et tilbud innenfor eget inntaksområde, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.

Arbeidet med å justere opplæringstilbudet innenfor hvert inntaksområde er i gang.

Det skal kjøres et prøveinntak for å se hvordan søkertallene passer inn i det dimensjonerte antallet klasser og plasser innen hvert område.

De fleste søker seg til studiespesialisering, og dette utgjør nesten 37,6 prosent av søkermassen.

Til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene på Vg1 er det flest søkere til helse- og oppvekstfag. Totalt 2.277 søkere har dette som sitt første ønske. Det utgjør 13 prosent av søkerne.

– Målet er at flest mulig søkere skal få sitt første ønske oppfylt, opplyser Siv Henriette Jacobsen i en pressemelding. 

Alle som har rett til videregående opplæring i Viken fylkeskommune skal få en plass. Fylket er delt inn i inntaksområder.Ingen søkere blir tilbudt skoleplass utenfor eget inntaksområde som de ikke selv har søkt.

Første inntak til de videregående skolene i Viken fylkeskommune er ca 10. juli.

[email protected]