Hjem Næringsliv 7 260 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i mai

7 260 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i mai

I mai var 7 260 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,8 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 1 027 færre enn ved utgangen av april.

Blant arbeidssøkerne var 3 970 personer registrert som helt ledige i mai, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent.  

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5 249 personer. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 2 011 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 12 281 helt ledige personer i mai, noe som tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med april, er nå 705 færre personer registrert som helt ledige, en nedgang på 15 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 760 personer (- 12,6 prosent).

Magnar Deila, avdelingsdirektør ved NAV Vest-Viken.

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. I mai var 2 011 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 267 personer (- 12 prosent) sammenlignet med utgangen av april. De delvis ledige utgjør nå 0,8 prosent av arbeidsstyrken.
–  Antall arbeidssøkere i Vest-Viken er nå lavere enn på mange år. Det blir stadig færre helt ledige, delvis ledige og permitterte, og vi ser en nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper og de fleste yrkesgrupper, sier Magnar Deila, avdelingsdirektør ved NAV Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte NAV 5 083 nye ledige stillinger i mai. Det er 1 266 flere enn ved utgangen av april, og 1 280 flere enn på samme tid i fjor.

–  Det er nå langt flere nye stillinger enn de som er registrert som helt ledige i vårt område. Vi ser at mange bransjer har utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og vi forventer også en høy etterspørsel etter arbeidskraft fremover, sier Deila.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med april har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i nesten alle yrkesgrupper.

Størst nedgang i helt ledige ser vi innen bygg og anlegg med 152 personer (- 25 prosent) og serviceyrker og annet arbeid med 80 personer (- 16 prosent).

De uten yrkesbakgrunn eller som ikke har oppgitt bakgrunn er gruppen med flest ledige i Vest-Viken med 487 personer i mai. Deretter kommer bygg og anlegg (465 personer), serviceyrker og annet arbeid (430 personer), og butikk- og salgsarbeid (409 personer).

Alder og kjønn 

Det var i mai 1 723 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en nedgang på 250 personer (- 13 prosent) sammenlignet med april. Det var 2 247 helt ledige menn i Vest-Viken i mai. Det er en nedgang på 455 personer (- 17 prosent) sammenlignet med forrige måned.

Vi ser en nedgang i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med april. I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 198 personer (- 14 prosent), 40-49 år en nedgang på 173 personer (- 17 prosent), 50-59 år en nedgang på 151 personer (- 20 prosent) og i aldersgruppen over 60 år så vi en nedgang på 117 personer (- 21 prosent).

I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år var det 912 helt ledige i Vest-Viken i mai. Det er en nedgang på 66 personer (- 7 prosent) sammenlignet med forrige måned. 

Høyest og lavest 
Drammen er kommunen med høyeste ledighet i Vest-Viken i mai. Her er 2,2 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Gol, Ål og Flesberg har i mai den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 0,6 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

Statistikk fra NAV viser at 183 personer (4,6 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 208 personer (10,3 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.