Hjem Nyheter 7 500 færre arbeidsledige

7 500 færre arbeidsledige

Blant arbeidssøkerne var 12 115 personer registrert som helt ledige ved utgangen av juni, noe som utgjør 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er litt under landsgjennomsnittet som ligger på 4,8 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 13 069 personer, eller 5,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 11 372 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 33 947 helt ledige personer, noe som tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av mai er det nå 4 022 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 25 prosent. Bruttoledigheten har falt med 4 146 personer den siste måneden.

Direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg, sier at rundt 40 prosent av de helt ledige i Vest-Viken nå er permitterte, mens det samme gjelder om lag 75 prosent av de delvis ledige. 

– I løpet av juni har det blitt 7 500 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Både antallet helt og delvis ledige har gått ned, og det er gledelig å se at flere nå er tilbake i full jobb, sier Speilberg.

Antallet delvis ledige har sunket siden forrige måned. Ved utgangen av juni er 11 372 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 3 521 personer (- 24 %) sammenlignet med mai. De delvis ledige utgjør nå 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

[email protected]