Hjem Nyheter 84 prosent besto Statsborgerprøven i Buskerud

84 prosent besto Statsborgerprøven i Buskerud

I løpet av fjoråret var det totalt 6244 personer som tok Statsborgerprøven. Enkelte avla prøven mer enn én gang, og det er stor variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom. 

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Kompetanse Norge utvikler prøven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Digital kunnskapsprøve
Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk. 98,5 prosent av kandidatene tok prøven på bokmål i 2019.

Resultater Statsborgerprøven 2019, kommuner i Buskerud:

Kommuner med under 10 kandidater vises ikke av personvernhensyn. 

Forrige artikkelFlere aleneforsørgere enn gjennomsnittet i Drammen
Neste artikkelKvinner i vikingtiden – tema for foredrag 4.mars