Hjem Nyheter 9000 på venteliste for studieplass

9000 på venteliste for studieplass

Det er sendt ut 7 949 tilbud om studieplasser på utdanninger som sykepleie, lærer- og ingeniørutdanninger, bachelorutdanninger og årsenheter gjennom samordna opptak. I tillegg har 1540 søkere fått tilbud om masterutdanning gjennom lokalt opptak.

Etter at søknadsfristen til høyere utdanning utløp 20. april, har søkerne hatt muligheten til å gjøre endringer i sine prioriteringer.

– Det kan se ut til at flere søkere har prioritert USN høyere på sin liste i år. En forklaring kan være at USN nå er bedre kjent og etablert som universitet, sier en fornøyd studiedirektør Vibeke Bredahl.

Søkere som har fått tilbud om plass gjennom samordna opptak, må svare innen kl. 24.00 fredag 24. juli.

Ventelister på helse- og sosialfag
Da søknadsfristen til høyere utdanning gikk ut i april, var det en økning i antallet søkere på flere studier i helse- og sosialfag. Etter at tilbudene nå er sendt ut, er det ventelister på flere av studiene. Vernepleie peker seg ut med en spesielt lang venteliste sammenliknet med antallet studieplasser. 

Det er sendt ut 646 tilbud om studieplass på sykepleie, et studium som tilbys både i Porsgrunn, Drammen og Vestfold. 1415 står på venteliste.

 – Vi er glade for at det er stor interesse for helse- og sosialfagene, vi vet at samfunnet har stort behov for denne kompetansen. Vi har økt antallet studieplasser så mye som vi har klart å få til. Begrensningen ligger ikke i utgangspunktet hos USN, men først og fremst i kravet om flere praksisplasser på sykehus og andre helseinstitusjoner, sier studiedirektør Vibeke Bredahl. 

Mange vil bli optiker

Interessen for å bli optiker er også stor. USN er det eneste universitetet i landet som tilbyr utdanning i optometri. Det er sendt ut 168 tilbud om studieplass, og 194 søkere står på venteliste.

Flere kvalifiserte søkere til ingeniørfag
Antallet tilbud til søkere på ingeniørutdanningene har økt med 10 prosent, sammenliknet med i fjor. Det er flere veier til ingeniørutdanning på USN, og bare halvparten av studentene våre kommer via samordna opptak. ­

– Det er flere kvalifiserte søkere til ingeniørutdanningene i år, noe som er veldig gledelig. Vi har sendt ut flere tilbud om studieplass både i Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold, sier Vibeke Bredahl.

 Stabilt for grunnskolelærerutdanning

USN har sendt ut like mange tilbud om studieplass på grunnskolelærerutdanning i år som i fjor. For hele landet var det en betydelig nedgang i antallet søkere til lærerutdanningene i år.

 – Det ser ut til at alle studieplassene våre vil bli fylt av kvalifiserte søkere i år også. Det er positivt, men vi skulle gjerne hatt enda flere søkere til pedagogiske utdanninger. Norge vil ha mangel på kvalifiserte lærere i framtiden, sier Bredahl.

Stor interesse for masterutdanninger

Antall norske og nordiske søkere til mastergradsutdanninger på USN økte med hele 22 prosent i år, og 1540 har fått tilbud om studieplass. Dette er 32 flere enn i fjor. Det er venteliste på flere av masterutdanningene. USN lanserte flere nye mastergrader denne våren, og de har blitt godt mottatt av søkerne.

 – Av nye masterprogram vil jeg særlig trekke fram næringsmaster i regnskap og revisjon og master in innovation and technology management som populære studier, oppsummerer Vibeke Bredahl.

Fremdeles ledige studieplasser

Selv om USN har mange studier det er konkurranse om å komme inn på, så er det fremdeles ledige studieplasser ved USN.

 – Som alltid er noen fag mer attraktive enn andre, men det er fortsatt yrker som samfunnet etterspør der det er ledige studieplasser, forteller Bredahl.

 Det er fortsatt mulig å kapre en studieplass hvis du for eksempel vil bli grunnskolelærer eller ingeniør.

[email protected]