Hjem Meninger Åpent brev til politikerne: «Nei til høyhus på Konnerud»

Åpent brev til politikerne: «Nei til høyhus på Konnerud»

2.380 innbyggere har nå meldt seg inn i «Nei til høyhus på Konnerud» på Facebook.

951 innbyggere har signert «Nei til høyhus på Konnerud» på Minsak.no fra 10.05 til 19.05.

915 innbyggere har til nå signert «Nei til utbygging av Konnerud uten nødvendig infrastruktur og vei» på Minsak.no fra 20.05 til 24.05.

Begge saker er oversendt kommunen for behandling av Kommunestyret etter Kommunelovens § 39 hvor kravet til underskrifter er minimum 300.

Ingen er uenige i at det skal bygges på Konnerud.

Vi har snakket med hundrevis av innbyggere de siste dagene. Det er byggehøyder, vei, infrastruktur og politisk og administrativ behandling de ikke forstår. De etterlyser informasjon om alle de plutselige endringene i prosessen, om vedtaket, om fravikelse av byggekvoten, konsekvensanalyse av manglende infrastruktur og vei, og definisjonen av det nylig oppståtte «trafikk-knutepunkt» med bussholdeplass for rute 22 og rute 24 som er begrunnelsen for gigantutbyggingen.

Vi får referert at det er forhåndsavtaler om kjøp av tomt mellom borettslag og utbyggere på flere titalls millioner som driver kravet til byggehøyder opp, ikke hensynet til beboere og miljø. Sameiere på Konnerud forstår ikke hvorfor Drammen kommune ikke rydder opp i en utbyggers store overskridelser av bebygd areal til tross for skriftlig klokkeklar byggetillatelse gitt av kommunen, og at samme utbygger bruker overskridelsene til høyere byggehøyder på nabotomta i hht til den foreslåtte reguleringsplanen. Sameiere synes det er ugreitt at samme advokat som i deres rettstvist fører saken for utbygger, i tillegg sitter i styret for Drammen Kommunale Eiendomsutvikling AS som har vært en pådriver for reguleringsplanen.

Mange er frustrert over at noen politikere ikke kan ha satt seg inn i forslaget til vedtak, da de hevder at detaljregulering av høyder kan gjøres underveis i prosjektet. Dette er feil.

Reguleringsbestemmelsens § 3.2 fastslår at byggehøydene er ferdig detaljregulert bortsett fra justeringer. Vi har fått dette bekreftet av advokat. Dere folkevalgte politikere i Drammen frasier dere med dette vedtaket politisk kontroll og tilpasning til innbyggernes eksisterende bomiljø og byggehøyder for et prosjekt som skal gå over 7/8 år og med 700 boenheter.

Endrer politikerne, etter vedtaket, forutsetningene for de økonomiske kalkylene som utbyggerne har lagt til grunn, påtar Drammen kommune seg et økonomisk erstatningsansvar.

Det er uansvarlig å vedta en så omfattende reguleringsplan uten mulighet for folkevalgt kontroll og tilpasning underveis. Den berører tusenvis av innbyggere på Konnerud, alle som bor langs Konnerudgata og innbyggere på Danvik, Gulskogen og i Nybyen, i 7/8 år. Det er ikke gjort konsekvensanalyser for infrastruktur og vei. For oss velgere ser det dermed ut som at dere frasier dere politisk kontroll over utvikling i prosjektet som går ut over innbyggernes interesser.

Avvik og ulovligheter i byggesaker i Drammen kommune avdekket av Deloitte i 2017, samt ulovlige byggesaker som nå dukker opp i gamle Tjøme, nå Færder Kommune, viser hvor viktig det er å opprettholde sterk politisk kontroll og påvirkning i prosjekter hvor store miljømessige og finansielle verdier er representert.

Vi tror at dere folkevalgte i Drammen ønsker å ivareta alle innbyggeres bomiljø og livskvalitet, men dere må sørge for å beholde deres politiske kontroll og deres ansvar for å balansere økonomiske interesser med innbyggernes bomiljø og livskvalitet. Noe dere er satt til å forvalte. Vi leser fra nettsiden til Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS at de allerede i desember 2019 solgte 50% av selskapet Konnerud Utvikling AS til Profier, lenge før planen er politisk vedtatt. Hvordan skal vi velgere forstå dette?

På vegne av 2.384 facebook-medlemmer og de 1.868 innbyggere som til nå har signert 2 saker på Minsak.no, krever vi at dere ikke vedtar reguleringsplanen slik den nå foreligger.

Den må endres slik at dere kan utøve deres ansvar og den nødvendige politiske kontroll med gjennomføringen av prosjektet og dermed sikre innbyggernes interesser.

 

Torfinn Titlestad og Sissel Storholt

Konnerudboere på vegne av 2.384 facebook-medlemmer og 1.868 innbyggere