Hjem Nyheter Åpnet Kilden omlastingsstasjon

Åpnet Kilden omlastingsstasjon

Kilden omlastingsstasjon er med på å løfte RfD til en av de mest miljøvennlige renovasjonstjenestene i landet. 

Hva skjer på omlastingsstasjonen?

RfDs nye omlastingsstasjon er et moderne, lukket og innendørs avfallsmottak. 

Avfallet som hentes hjemme hos innbyggerne samles og omfordeles på stasjonen. Etter at renovasjonsbilene har levert husholdningsavfallet, lastes det om i større enheter før det blir fraktet videre til gjenvinning. Denne prosessen gjør at vi kan sikre god kvalitet på det som skal gjenvinnes.

Om det nye bygget

Selve bygget har solceller på taket, og målet er at omlastningsstasjonen skal være mest mulig selvforsynt med energi. I tillegg er bygget lukket, for å skåne nærmiljøet mest mulig. 

Løsningene innendørs gjør at omlastingen kan skje raskt og effektivt. Dette reduserer mulighetene for sjenanse for omgivelsene og vil bidra til bedre ressursutnyttelse, større gjenvinningsgrad og renere råvarer fra kildesortering i Drammensregionen.

Den nye omlastingsstasjonen er enkel å bruke både for renovatører, transportører og ansatte, og både sikkerhet og arbeidsmiljø er godt ivaretatt. 

Navnet «Kilden» er valgt fordi det ikke er slutten på verdikjeden, men tvert imot begynnelsen på ny reise for det du har kastet, og som nå skal bli til nye produkter.

[email protected]


Fakta: Omlastingsstasjon

·         På omlastingsstasjonen skal RfDs renovasjonsbiler tømme innsamlet husholdningsavfall (matavfall, papiravfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall) fra hele RfDs område. 

·         RfDs personell skal betjene stasjonen der sortert avfall skal lastes om til større kjøretøy. 

·         Omlastingsanlegget er lukket, og innendørs omlasting skal fjerne miljøutfordringer knyttet til utendørs omlasting. 

·         Anlegget vil motta ca. 40 000 tonn avfall per år og har tillatelse til å motta inntil 68 000 tonn avfall per år. Det er også gitt tillatelse til å presse husholdningsplast. 

·         Maksimal lagringstid på anlegget er 3 dager.

Status

·         RfD legger opp til å starte en gradvis drift fra 31. august 2020.

·         Offisiell åpning er 28. august

·         I første omgang flyttes aktiviteten fra Mile, og noe senere flyttes omlastingen på Lindum.