Hjem Nyheter Åpningen av Spiralen blir forsinket

Åpningen av Spiralen blir forsinket

Fram til 12. mars og innføring av korona-tiltak gikk prosjektet som planlagt og Drammen kommune hadde god tro på å kunne fullføre prosjektet til planlagt tid. Det vil si at tunnelen skulle åpnes på dagtid 1. juli og være helt ferdig 15. november. Dessverre har koronapandemien påvirket framdriften til Spiralen-prosjektet. Særlig er det framdriften på berg-, vann- og frostsikring, samt tekniske bygg som blir påvirket av smitteverntiltakene som er innført.

Drammen kommune har, sammen med entreprenøren, satt i gang mange tiltak for å minimere konsekvensene, men kommer ikke i mål med arbeidene som krever helstengt tunnel til 1. juli.

Det er stor usikkerhet knyttet til pandemien og konsekvensene framover, men det planlegges å åpne tunnelen på dagtid fra 18. juli.

Arbeidet videre

Det har vært sprenging av teknisk bygg inne i tunnelen, oppsetting av tekniske bygg, berg-, vann- og frostsikring, fjerning av gamle grøfter og rør, sprenging og pigging av nye overvannsgrøfter.

Det skal jobbes videre med mer vann- og frostsikring, oppsetting og innredning av tekniske bygg, etablering av grøfter, kummer og legging av rør til drenering og overvann, etablering av kabelkanaler og banketter.

Etter sommeren begynner «innredning» av tunnelen med kabling, ventilasjon, lys, styring og overvåkning. Dette arbeidet gjøres på nattestid.

[email protected]