Stor aktivitet både i og utenfor Spiralens tunnel. Ny teknisk bygning er også kommet på plass. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune

Åpningen av Spiralen blir forsinket

Skrevet av Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune
06.05.2020 19:00 - OPPDATERT 07.05.2020 16:55

Oppgraderingen av Spiralen ble satt i gang i fjor høst. Planen var delvis åpning 1. juli. Dessverre har koronapandemien påvirket framdriften til prosjektet og planen er nå å åpne tunnelen på dagtid fra 18. juli.

Fram til 12. mars og innføring av korona-tiltak gikk prosjektet som planlagt og Drammen kommune hadde god tro på å kunne fullføre prosjektet til planlagt tid. Det vil si at tunnelen skulle åpnes på dagtid 1. juli og være helt ferdig 15. november. Dessverre har koronapandemien påvirket framdriften til Spiralen-prosjektet. Særlig er det framdriften på berg-, vann- og frostsikring, samt tekniske bygg som blir påvirket av smitteverntiltakene som er innført. 

Drammen kommune har, sammen med entreprenøren, satt i gang mange tiltak for å minimere konsekvensene, men kommer ikke i mål med arbeidene som krever helstengt tunnel til 1. juli.

Det er stor usikkerhet knyttet til pandemien og konsekvensene framover, men det planlegges å åpne tunnelen på dagtid fra 18. juli.

Arbeidet videre

Det har vært sprenging av teknisk bygg inne i tunnelen, oppsetting av tekniske bygg, berg-, vann- og frostsikring, fjerning av gamle grøfter og rør, sprenging og pigging av nye overvannsgrøfter.

Det skal jobbes videre med mer vann- og frostsikring, oppsetting og innredning av tekniske bygg, etablering av grøfter, kummer og legging av rør til drenering og overvann, etablering av kabelkanaler og banketter. 

Etter sommeren begynner «innredning» av tunnelen med kabling, ventilasjon, lys, styring og overvåkning. Dette arbeidet gjøres på nattestid.

[email protected]