Hjem Nyheter Årets Entreprenørskapsskole

Årets Entreprenørskapsskole

Prisen er på 50.000 kroner og det var politikerne i fylkesutvalget som onsdag ettermiddag avgjorde hvem som skulle motta årets pris. Prisen deles ut av Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Buskerud.

Buskerud fylkeskommune ønsker å løfte frem skoler som systematisk bruker entreprenørskap som metode i undervisningen. Prisen for Beste entreprenørskapsskole er ett av samarbeidsområdene for å sette lys på entreprenørskap og dyktiggjøre nye generasjoner i gründervirksomhet i Buskerud.

Kandidatene til prisen er blitt vurdert av en uavhengig jury bestående av følgende medlemmer:

Morten Brugård, leder for Entreprenørskap og Start-ups i Innovasjon Norge Oslo Viken

Henning Thorsen, daglig leder i Termowood og seriegründer

Gro Krogh Sørensen Moen, etablererveileder i Buskerud Næringshage

Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse:

«Skolen har aktivitet på alle årstrinn: VG1 har workshop/innovasjonscamp for å motivere til Ungdomsbedrift. Nytt studietilbud i organisasjonsarbeid med fokus på sosialt entreprenørskap.

Vg2 har Ungdomsbedrift – hvor skolen årlig mottar mange priser i ulike konkurranser – på fylkesnivå og nasjonalt.

Vg3 – samarbeid med bedrifter – hvor elevene løser oppdrag/case som er reelle utfordringer de ulike bedriftene har.

Skolen har et bevisst forhold til kompetanseheving av lærere: Videreutdanning av lærere i «Entreprenørskap og tverrfaglig undervisning» ved Universitetet i Agder

Etterutdanning av lærere på service og samferdsel – «Innovasjon og læringsledelse»

Faste tverrfaglige fagmøter på skolen med kompetanseheving/bevisstgjøring av entreprenørielle kompetanser blant lærerne på utvalgte utdanningsprogram

Mange lærere (og elever) deltar på kurs og arrangementer i regi av UE».

[email protected]