Hjem Nyheter Fire nye tilfeller i Drammen – 67 tilsammen

Fire nye tilfeller i Drammen – 67 tilsammen

Fire personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet, det skriver kommunen på deres nettside.

To av dem som nå har fått påvist koronasmitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Så her har smitteoppsporingsarbeidet vært oversiktlig. For de to øvrige personene har det så langt ikke vært mulig å påvise noen sikker smittevei.

Én av fire som nå er koronasmittet, er innlagt på sykehuset.

Arbeidet med smitteoppsporing og oppfølging av nærkontakter er som tidligere meldt, fortsatt en viktig del av arbeidet med å begrense smittespredning.

– Det kan ikke påpekes ofte nok, men det er altså helt avgjørende at alle følger rådene fra nasjonale myndigheter om å vaske hendene ofte, hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken, holde avstand og ha minst mulig fysisk kontakt med andre, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

To lagt inn på torsdag

To av de smittede har vært på reise i utlandet. De har vært omfattet av karantenereglene etter å ha vært på reise og blitt syke i løpet av karantenetiden. Begge to er lagt inn på sykehuset, det skriver Drammen kommune på deres nettside. 

Ytterligere to personer er innlagt på sykehuset. For begge to er det kartlagt sannsynlige smitteveier, men de er ikke endelig bekreftet.

Én person som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet, er en nærkontakt av et tidligere kjent tilfelle. Vedkommende er smittet i Drammen, og her er smitteveien kjent.

Den siste personen er sannsynligvis smittet i Drammen, men dette er ikke endelig bekreftet. Vedkommende er ansatte i helsesektoren, utenfor Drammen kommune.

15 i Lier

De fire nye smittetilfellene var kjente nærkontakter til allerede smittede. De var i samme reisefølge, det opplyser Lier kommune i en pressemelding.

Totalt nå er det 15 personer som er smittet i Lier, og to av dem er innlagt på sykehuset. 

Antall i karantene er 24. Dette er karantenetilfeller knyttet til kjent smittetilfelle.

Fem friskmeldt

To av dem som nå har fått påvist smitten i dag, ble testet i forbindelse med innleggelse på sykehuset. Den tredje er en ansatt i helsesektoren, utenfor Drammen kommune. Det skriver kommunen på deres nettside.

Én av de positive prøvene knyttes opp mot utenlandsreise. Vedkommende har vært i karantene siden hjemkomsten. I de to andre tilfellene er det foreløpig ikke funnet en sikker smittevei. Nærkontakter av dem som nå har fått påvist smitte, er kartlagt og satt i hjemmekarantene.

– At vi får flere tilfeller hvor det ikke er mulig å finne en sikker smittevei, er et klart tegn på at viruset også kan smitte fra personer med milde symptomer. Derfor er de generelle tiltakene i befolkningen med å holde avstand, vaske hendene ofte og hoste eller nyse i et papirhåndkle eller albuekroken svært viktige for å begrense smitten, sier Madli Indseth som er virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Følg rådene

Begge de to som ble meldt smittet tirsdag den 24.mars har hatt nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Den ene av dem er nærkontakt med en koronasmittet som bor i en annen kommune, mens den andre er nærkontakt av en koronasmittet i Drammen. Sistnevnte er innlagt på sykehuset.

Madli Indseth som er virksomhetsleder for Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune gjentar det smittevernfaglige budskapet som er sendt til innbyggerne de siste dagene og ukene: – Det viktigste innbyggerne kan gjøre for å begrense smitten, er å følge myndighetenes råd og unngå tett kontakt med andre enn dem som er i husstanden, sier hun.

Legevakten tester

Mandag ettermiddag gjenopptok legevakten i Drammen testing av koronavirus. I løpet av dagen ble det tatt over 50 prøver.

Testingen gjennomføres i henhold til de nye nasjonale retningslinjene. Det innebærer at personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet testes i følgende prioriterte rekkefølge:

·         Pasienter med behov for innleggelse 

·         Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  

·         Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid

·         Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom 

·         Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Personer uten symptomer skal ikke testes.

Status på mandag

52 personer bosatt i Drammen kommune har så langt fått påvist koronasmitte. På denne siden blir det gitt en løpende oppdatering av utviklingen av hvordan koronasmitten utvikler seg blant kommunens innbyggere.

Ingen personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Åtte nye tilfeller på søndag

To av de smittede har vært på reise og har fått påvist smitte etter hjemkomst til Drammen. Den ene har vært i Italia og den andre i Spania. Begge har vært i karantene på grunn av reisen. To av de smittede var i karantene fordi de er nærkontakt av personer som allerede har fått påvist smitte.

– For en av de fire øvrige har vi mistenkt smittevei, mens for de tre siste har vi ikke kjent smittevei, forteller leder av smittevernrådet, kommuneoverlege John David Johannessen.

Testene av de åtte nye koronasmittede er for det meste foretatt før de nye kriteriene trådte i kraft fredag.

– Dette er tilfeller som vi ikke ville ha fanget opp i dag fordi vi ikke lenger har mulighet til å teste slik vi gjorde før. At tallet på smittede er stadig stigende tyder på at smitten brer om seg i samfunnet. Det er derfor veldig viktig at vi overholder karantenereglene, opprettholder sosial distansering, er nøye med håndvask og gjerne har med håndsprit når vi er ute. Og at vi ikke tar oss til ansiktet, fortsetter Johannessen.

Han oppfordrer også til hyppig renhold, spesielt på de flatene mange tar på.

– For eksempel rekkverk, dørhåndtak og kodetastaturer ved dører. Vanlig vask med såpe og vann fungerer fint, sier Johannessen.

[email protected]