Alle fotballbaner i kommunen stenges nå for både organisert og uorganisert aktivitet. Illustrasjonsfoto.

Alle fotballbaner stenges

Skrevet av RED
15.03.2020 10:43 - OPPDATERT 15.03.2020 10:50

For å redusere smittefare stenger Drammen kommune alle kommunale fotballbaner for aktivitet inntil videre.

Det er Helsedirektoratet som har besluttet forbud mot og stenging av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs. I tillegg er det anmodet om at alle har minst mulig sosial omgang med andre, slik at den enkelte ikke utsetter seg selv eller andre for smittefare.

Norges Fotballforbund har innstilt all breddeaktivitet ut april, for å bidra til at spredningen av koronaviruset stanses. Dette innebærer at all form for trening, samlinger og kampaktivitet avlyses i halvannen måned.

Drammen kommunes beslutning om å stenge alle kommunale fotballbaner for aktivitet omfatter både organisert og uorganisert aktivitet. Banene er med andre ord ikke tilgjengelig for noen inntil videre.

På kommunens nettsider ber man om at lokale idrettsklubber bidrar til at denne beskjeden deles med og gjøres for alle sine medlemmer.

Jo raskere spredningen av koronaviruset stanses, jo før kan også banene åpnes igjen for aktivitet.

[email protected]