Hjem Nyheter Anbefaler bruk av munnbind mellom Drammen og Oslo

Anbefaler bruk av munnbind mellom Drammen og Oslo

Oslo kommune innførte tirsdag 29. september et påbud om bruk av munnbind. Nå følger Drammen kommune opp med en anbefaling om å bruke munnbind for alle som reiser til eller fra Drammen på hele eller deler av strekningen til Oslo

– Kommunen kommer nå med tydelige anbefalinger. Vi oppfordrer innbyggerne til å følge våre anbefalinger, slik at vi alle bidrar til å begrense smittespredningen, både i kommunene våre og regionen som helhet. Dersom anbefalingene ikke følges, kan det bli aktuelt å innføre strengere regler, sier ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Både i Drammen og Oslo er smittetallene nokså høye for tiden. På kollektivtransporten er det ofte vanskelig å holde minst én meters avstand, og da er det viktig at man beskytter både seg selv og andre man reiser sammen med. Anbefalingen om bruk av munnbind gjelder for alle reisende fra 12 år og oppover.

Les også: Er du usikker på om du er smittet – følg disse rådene

Ifølge ordføreren har det vært dialog mellom kommunene vest for Oslo om tiltak knyttet til å begrense spredningen av koronaviruset.

– Det er viktig for Drammen å ha en god dialog med både Lier, Asker og Bærum kommuner, slik at vi også tenker på hva som gavner oss som region og ikke bare enkeltkommuner. Det er viktig at vi iverksetter tiltak som ikke bidrar til å spre smittefaren til de andre kommunene, sier ordføreren.

Hjemmekontor

En del virksomheter har i økende grad tatt i bruk kontorarbeidsplassene igjen etter at svært mange ble sendt hjem på hjemmekontoret i vår. Som følge av den økte smittespredningen er anbefalingen igjen at alle som kan benytte seg av hjemmekontoret, gjør dette.

– Vi vet at det å være sammen over lang tid på et begrenset område øker faren for smittespredning. Så hvis du kan utføre arbeidsoppgavene dine hjemmefra, er det en klar anbefaling til både arbeidsgivere og arbeidstakere om å benytte seg av hjemmekontor i størst mulig grad. Hjemmekontoret fjerner også behovet for å reise og bidrar også på den måten til å redusere smittespredningen, sier ordføreren.

I tillegg anbefalingen om bruk av munnbind på kollektivreiser mellom Drammen og Oslo og oppfordringen om bruk av hjemmekontor, kommer Drammen kommune med følgende anbefalinger til innbyggerne:

Unngå arrangementer med mer enn 50 deltakere. Anbefalingen gjelder for antall deltakere på offentlige arrangementer innendørs der det ikke er fast seteplassering.
Begrens antall personer som samles i privat sammenheng til maksimalt 10.
Alle serveringssteder oppfordres til å ha et system for registrering av gjester for å gjøre eventuell smittesporing mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager.
I tillegg er det vurdert om det skal anbefales generell bruk av munnbind i hjemmesykepleien. Det gis ikke en konkret anbefaling om dette nå, men dette vurderes fortløpende.

Begrens antall nærkontakter

Selv om det nå kommer en rekke anbefalinger om hva innbyggerne bør gjøre i noen konkrete situasjoner, har kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune én klar oppfordring som det er svært viktig at alle følger.

– Begrens antallet nærkontakter du har. I vår hadde hver og en av oss relativt få nærkontakter, og de som ble smittet, spredte ikke sykdommen videre til så mange andre. Nå er situasjonen helt annerledes, og det er urovekkende mange som har et svært høyt antall nærkontakter. Så hvis du blir smittet, risikerer du å sende veldig mange i karantene og i verste fall smitte dem med denne sykdommen. Samtidig øker du risikoen ved selv å bli smittet, når du omgås veldig mange. Vil du ta vare på deg selv og dine aller nærmeste, er det viktig at du sørger for å ha nokså få nærkontakter, sier Johannessen.

Én nærkontakt er en person du har hatt fysisk kontakt med eller vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter i løpet av de siste to døgnene før symptomdebut.