Hjem Nyheter Arbeidene godt igang i Spiralen

Arbeidene godt igang i Spiralen

Oppgradering av Spiralen tunnelen

Tunnelen holdes stengt fra 2. januar til 1. juli 2020. Alt sikringsarbeid er gjort til 1. juli, mens innredning og ferdigstilling med dekke og liknende vil skje om natta utover sommeren og høsten. 

Bakgrunn for prosjektet

Brannvesenet utførte i 2014 tilsyn i Spiralen. I tilsynsrapporten kom det fram flere avvik som førte til at kommunen måtte starte opp et større prosjekt for oppgradering av Drammens mest kjente turistattraksjon.

Det ble samtidig sett på det bygningsmessige oppgraderingsbehovet i tunnelen, og bestillingen ble dermed utvidet til å omfatte blant annet lyseffekter og trollfamilie. I løpet av november skal det hele være klart.

LES OGSÅ: Spiralen tunnelen er stengt

Nytt i tunnelen

I disse dager jobbes det blant annet med riving av betonghvelv og rensking av løst berg. Videre skal de fortsette med: 

 • sikring med bolter og sprøytebetong
 • vann- og frostsikring på de områdene det renner mest vann
 • nytt overvann, drensystem, samt banketter med teknisk infrastruktur
 • brannventilasjon
 • tre tekniske bygg som leverer strøm og styring
 • ny belysning, ledelys, nødnett, nødstasjoner, nødstrøm med mer
 • tunnelen koples opp og overvåkes av veitrafikksentralen
 • havarinisjer etableres og utvides
 • 4G-mobildekning, klargjort for 5G
 • På hver side av veien er det opphøyde banketter, som inneholder kabler og ledninger for avvanning av tunnelen, vann og strøm til Spiraltoppen og elektrisitet og styring til tunnelen.

Fordi disse installasjonene vil ta plass i høyden kan det virke som om kjørebredden er blitt smalere, noe den ikke blir. Bredden vil bli akkurat slik den har vært.

Inngangspartiet til Spiralen tunnelen.

Prosjektet legger til rette for kjøring av automatisert el-buss i rute opp til Spiraltoppen. Det vil fremdeles være begrensninger i høyde på 3,5 meter som tidligere. Tunnelåpningen vil ikke bli utvidet. Mange har ønsket å kjøre turistbusser opp til toppen. For å få til dette måtte tunnelen økes både i høyde og bredde, noe som er teknisk svært krevende blant annet på grunn av Spiralens unike utforming med kort avstand mellom etasjene og liten radius i svingene.

Iøynefallende endringer

Mye av arbeidet som blir gjort vil man ikke se når tunnelen åpner igjen, fordi mye ligger under og over kjørebanen. Dette gjelder kabler, ledninger, drenering, fjellbolter, frostsikring og teknisk bygg.

Endringer som man kan ser er sikkerhetsinstallasjoner og de såkalte wow-effektene:

 • lyssatte felt i hver etasje i tunnelen med lysstriper av ulike farger
 • fotavtrykk fra trollet i vegger og tak av tunnelen med reflekterende effekter
 • Brage spiraltroll flyttes til barnehagen på Spiraltoppen, slik at trollene som var der i 1961 får flytte inn igjen. Siden troll ikke tåler dagslys vil de bli lyssatt med farget lys som troll liker godt
 • troll av tremateriale i cirka 1,4 meters høyde stående på sokkel av tre, med tilhørende fjøslykt av stål og glass. Trollet skal demonteres og flyttes til Klokkergaarden naturbarnehage på Spiraltoppen
Spiralen tunnellen har fått sitt eget troll.

Fakta om tunnelen

SPIRALEN BLE BYGGET I PERIODEN 1953-1961. INNKJØRSELEN TIL SPIRALEN LIGGER I ET OPPRINNELIG STEINBRUDD. DRAMMEN SKULLE I 1950-ÅRENE ANLEGGE TO NYE GATER: ROSENKRANTZGATA OG BJØRNSTJERNE BJØRNSONS GATE OG TRENGTE STORE MENGDER STEIN TIL ANLEGGENE. BYINGENIØR EIVIND OLSEN LANSERTE IDEEN OM Å GJØRE DET KOMMUNALE STEINBRUDDET TIL EN ATTRAKSJON OG SAMTIDIG MINDRE SKJEMMENDE VED Å SPRENGE SPIRALTUNNELEN INNOVER I BERGET. DEN BLE DERMED ÅPNET TIL DRAMMENS BYJUBILEUM I 1961.