Hjem Nyheter Arbeidet med Åssiden fotballhall går som planlagt

Arbeidet med Åssiden fotballhall går som planlagt

Seriøse aktører i byggebransjen tar koronasmitten på alvor. Ekstra forsiktighet og nye rutiner gjør at arbeidet på disse byggeplassene i liten grad forsinkes av koronaviruset. 

Graving og støping

Oppstart på prosjektet var fire dager etter at Regjeringen påla en rekke innskrenkninger for norsk næringsliv. I den første fasen av arbeidet skal det graves og støpes, før arbeidet med å reise selve bygget etter planen starter i mai. Åssiden fotballhall får en størrelse på rundt 4 700 kvadratmeter. Hallen skal inneholde en spilleflate på 48 ganger 60 meter og garderobeanlegg, og vil bli brukt både av skole og av idretten i området. I forbindelse med utbyggingen skal utendørs arealer i tilknytning til hallen rustes opp, og det blir opparbeidet ny adkomst fra Buskerudveien.

Fra venstre: Daglig leder Gjermund Riise Brekke i Drammen eiendom KF, avdelingsleder Håvard Dybendal i Peab og utbyggingssjef Erik Mathiassen i Drammen eiendom KF. Bildet er tatt i 2019 i forbindelse med kontraktssigneringen. .

– Dette er et av i alt fire store prosjekter vi har nå. I tillegg har vi arbeid i gang på en rekke mindre byggeprosjekter. Arbeidet på disse prosjektene går som planlagt. Noe vi er godt fornøyd med. Peab sin oppfølging av anbefalinger om smittevern på byggeplass er eksemplarisk. Drammen Eiendom KF har stor tro på at god planlegging vil bidra til at vi klarer å holde fremdriften i dette prosjektet til tross for den kritiske situasjonen hele byggenæringen nå står i, sier utbyggingssjef Erik Mathiassen i Drammen Eiendom KF.

God prosess

Partene har allerede arbeidet sammen i to måneder for å sikre god fremdrift i prosjektet. 

– Vi har hatt en god prosess og er fornøyd med at vi foreløpig ligger noe foran tidsplanen. For oss som entreprenør er det viktig å gjennomføre prosjektene som planlagt, innenfor de nye HMS-tiltakene som er satt, sier prosjektleder Ole Gøran Hansen i Peab. Han leder arbeidet på Åssiden.

For Peab og andre entreprenørselskaper er det viktig at prosjekter nå ikke stopper opp, men at de følger fremdriftsplanen samtidig som nasjonale og interne retningslinjer i forbindelse med koronasituasjonen blir ivaretatt.

– Det sikrer våre medarbeidere en forutsigbar arbeidshverdag. I tillegg skaper det også positive ringvirkninger for våre leverandører og samarbeidspartnerne på dette og andre prosjekter, at vi arbeider så normalt som mulig, sier avdelingsleder Håvard Dybendal i Peab. Han leder entreprenørselskapets arbeid i Buskerud.

[email protected]