Hjem Arkiv ASKO med bi(e)jobb for miljøet

ASKO med bi(e)jobb for miljøet

Fornybar energi og sirkulære løsninger kreves: Klimapanelet avskriver ikke muligheten for at klimamålene kan nås, men det forutsetter kraftige klimatiltak i alle sektorer. Bildet er fra solcelleanlegget på taket til Asko på Kalbakken i Oslo. Foto: Tom Kolstad, Aftenposten.

Det er nok mer honning på lager hos ASKO Drammen enn det kommer fra de to bikubene på taket. ASKO leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder og står for rundt 70 prosent av dagligvaremarkedet i Buskerud. Om to år forlater de lokalene på Lierstranda som de har hatt i nesten 50 år og flytter til nye og moderne lokaler i Sande og blir til ASKO Oslofjord.

Der skal miljøvennlig drift stå i høysetet fra begynnelsen av, med blant annet solcellepanel på taket.

Lært mye om bier

– Vi hadde en idémyldring om hvilke klimatiltak vi kunne gjøre her uten tunge investeringer og store inngrep i bygget, siden vi skal flytte herfra snart. Da var bikuber en artig idé som kom opp, forklarer Markeds- og Logistikksjef Marius Lindvik. 

Da det viste seg at ASKOs ansatte Peder Ivesdal var sertifisert birøkter og kunne ta ansvar for driften av kubene var veien kort til å virkeliggjøre ideen. To bikuber ble satt opp på taket, med rundt 50.000 bier i hver. Vaktmester og teamleder for teknisk drift ble også satt i sving for å vedlikeholde.

– Mange i bedriften har lært mye om bier på kort tid, inkludert Lindvik. 

– Det har vært en bratt læringskurve, sier han, og kan fortelle at dronningen legger 2.000 egg om dagen, og at kolonien formerer seg raskt. Biene trivdes såpass godt at de en dag oppdaget en klase med 20.000 bier som hadde vokst seg ut av redet. De ble dermed nødt til å bygge på en ekstra etasje på den ene kuben. Biene vil produsere omlag 50 kilo honning på en sesong, og planen er at hver ansatt skal få seg en krukke kortreist honning med hjem. 

Bevissthet rundt miljøet

Antallet bier i verden har falt drastisk de siste årene, blant annet som følge av klimaforandringer og industrielt jordbruk. Konsekvensene av et videre fall i biebestanden kan bli dramatiske for planter, dyr og mennesker. Å kultivere bier blir derfor ansett som en ytterst viktig miljøsak. ASKO har en uttalt ambisjon om å være bærekraftig og klimanøytral og ser på bikubene som et tiltak som kan skape engasjement for klimaet. 

– Miljøaspektet er todelt: én ting er at verden mangler bier, og at vi kan bidra litt der. I tillegg har det en signaleffekt. Vi redder ikke verden med disse to bikubene, de er jo en dråpe i havet. Men alle monner drar, og vi håper det kan bli en snakkis som bidrar til økt bevissthet rundt miljøet generelt, sier Lindvik. 

ASKOs mål for 2020 er å bruke kun fornybart drivstoff på alle distribusjonsbiler, samt redusere energiforbruket med 20 prosent og produsere fornybar energi som tilsvarer deres totale forbruk. I dag går mange av bilene deres på biogass, og det brukes ikke dieselaggregat på kjøling. 

Miljøtiltak 

ASKO Drammen har også flere tiltak på arbeidsplassen som skal hjelpe de ansatte å velge klimavennlig. De har et miljøfond som gir økonomisk støtte til blant annet etterisolering av hus, innkjøp av varmepumpe og kjøp av el-bil og el-sykkel. I tillegg har de konseptet «Reis Smart», som skal tilrettelegge for å reise miljøvennlig til jobben. De tilbyr utlån av el-sykler, oppfordrer til samkjøring og har et samarbeid med Brakar om billigere kollektivreiser. Det arrangeres også konkurranser i smart reising hvor det loddes ut gavekort til ansatte som finner måter å komme seg på jobb uten personbil. På det nye bygget i Sande er det planlagt en rekke miljøtiltak. Solcelleanlegget vil produsere to Gigawattimer strøm i året, det bygges med lavkarbonbetong, kontorbygget benytter miljøvennlig trekledning og det blir varmegjenvinning fra kjøleanlegget. 

– Og bikubene kan vi ta med og sette på taket i Sande også, sier Lindvik. 

[email protected]