Hjem Reportasje Avhengighet og arbeidsmiljø

Avhengighet og arbeidsmiljø

– Å se signaler og bry seg er viktig i ethvert arbeidsmiljø. Du skal ikke være redd for å ta tak i er et gjentagende problem selv om det er vanskelig, sier seksjonsleder for kontor og administrasjon ved Fagforbundet Buskerud, Mette Asmyhr.

Hennes kollega Marianne Reinholdtsen, yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst i samme forbund, istemmer.

Ny kultur

Fra 1. januar 2020 slås Drammen, Nedre Eiker og Svelvik sammen til ny storkommune. Det innebærer tre kommuner med vidt forskjellige kulturer, også i forhold til alkohol.

– Alkoholkulturen i store byer er ofte mer åpen enn på små plasser. I større byer er det mer akseptabelt å ta en øl etter jobb med en kollega. Det opplever man ikke i like stor grad eksempelvis på puben i Nedre Eiker. Det er mer gjennomsiktig på mindre steder, sier Asmyhr.

Som arbeidstakerorganisasjon er Fagforbundet Buskerud opptatt av gode arbeidsforhold for alle sine medlemmer.

– Du har det ikke godt når du har et problemer. Da er det viktig å ha et nært forhold til kolleger, slik at eventuelle rusproblemer kan fanges opp, sier Asmyhr.

– Vi synes det er flott at sjefen til Michael er en del av foredraget. Det handler om å senke terskelen for det å kunne snakke med sjefen din om du mistenker at en kollega sliter, sier Marianne Reinholdtsen.

Se hverandre

Å se hverandre, spesielt når noen sliter, er noe Mette Asmyhr oppfordrer alle til å bli flinkere til.

– «Har du det helt greit nå», er et legitimt spørsmål å stille hvis du oppdager at noen har avhengighetsproblem. Derfor er det viktig å lære hverandre godt å kjenne for å kunne se og fange opp. For rus kan være langt mer enn alkohol. I dag finnes det mange syntetiske stoffer som kanskje ikke så lett å oppdage, som hvis det lukter alkohol av en kollega på jobb, sier Asmyhr.

I foredraget snakker Michael Andreassen om at det må bli mer sosialt akseptert at man ikke må drikke alkohol i sosiale sammenhenger. Noe også Marianne Reinholdtsen understreker.

– Du kunne slippe å måtte forsvare hvorfor du velger å ta en brus istedenfor et glass øl eller vin til maten.

– Hva du eller jeg har i glasset er noe hver enkelt velger selv, supplerer Asmyhr.

Retningslinjer

Fagforbundet Buskerud har egne alkoholpolitiske retningslinjer.

– Alle tillitsvalgte har retningslinjer for hvordan vi skal oppføre og forholde oss til alkohol. Vi skal heller ikke opptre synlig beruset, sier Reinholdtsen og forteller at det har skjedd en del endringer som følge av MeToo kampanjen for noen år tilbake.

– Holdninger er like viktig som om du får en eller to enheter til maten. Med avhengighet som tema skaper det mer åpenhet til rusproblematikken. Vi skal være gode og trygge på hverandre som kolleger og på lederne. Og det skal være rom for å ta tak i problemer på et tidlig stadium, sier Asmyhr.

– Hvordan vi skal bry oss og være nysgjerrige på hvordan de rundt oss faktisk har det er viktig. Det skal være akseptert å bry seg om på arbeidsplassen, sier Reinholdtsen som sammen med kolleger i Fagforbundet Buskerud inviterer til foredragskveld for medlemmer, tirsdag 26. november.

[email protected]