Hjem Nyheter Ballklubben fikk to millioner

Ballklubben fikk to millioner

Sparebankstiftelsen DNB tildelte 147,5 millioner kroner fordelt på 783 lokale prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde. Av dette er det 25 prosjekter i Drammen kommune og absolutt største tildeling får altså Drammen Ballklubb. Viken Idrettskrets er den søkeren som fikk den nest største tildelingen med 750 000 kroner til Videreutvikling av tiltaket «Aktive lokalsamfunn». 

Drammen kommune er også tildelt midler til tre prosjekter.

Fem prosjekter i Lier kommune har fått midler. Av disse får Breililøypas Venner 350 000 kroner til ny løypemaskin, mens det ble en halv million hver på Martinsløkka AS og Sjåstad Samfunnshus.

Her er oversikten over alle i Buskerud som er tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB i denne omgangen: Gavetildelinger fra Sparebankstiftelsen 

Over 2 000 søknader

Stiftelsen mottok 2 080 søknader innen fristen 1. februar. 37 prosent av søknadene tildeles nå støtte. De tildelte beløpene varierer fra 4 000 kroner til 2,5 millioner kroner. 

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål. Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder: 

·         Idrett og lek

·         Kunst og kultur

·         Natur og friluftsliv

·         Nærmiljø og kulturarv

Bidragene gis til blant annet etablering av lekeplasser og aktivitetsanlegg, utbedring av grendehus og klubbhus, instrumenter, utlånsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Opprettholder aktivitetsnivået

– Mange nye initiativer vil bli gjennomført til glede for barn og unge med disse tildelingene. Midlene fra stiftelsen bidrar til å støtte det gode frivillige arbeidet som gjøres i lokalmiljøene, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB. 

– Derfor har stiftelsen lagt vekt på å opprettholde sitt aktivitetsnivå, til tross for at det nå er usikkert om vi mottar utbytte fra DNB i 2020. Selv uten den forventede inntekten, har styret valgt å gjøre en rekordstor tildeling for en lokal søknadsrunde, fremholder han.

Stiftelsen har flere søknadsordninger tilgjengelig. Første søknadsfrist er allerede 15. mai. 

[email protected]