Hjem Nyheter Bane Nor med utbedringer på Drammenbanen

Bane Nor med utbedringer på Drammenbanen

På Drammenbanen/Askerbanen har  den 10,7 km lange Lieråsen tunnel blant annet fått skiftet sporveksler i tunnelen i tillegg til forberedelser til sommerens arbeid. Bane Nor har skiftet skinner og sviller på brua over Lierelva og boret fundamenter for nye master til kontaktledning på strekningen Lier–Brakerøya. Det blir saktekjøring for togene mellom Lieråsen og Brakerøya de kommende dagene, dette på grunn av sporstabilisering. Det er kun snakk om få minutters forsinkelser, og skal etter planen oppheves fra og med mandag 20. april. 

Rehabiliteringen av Lieråsen tunnel med stans i togtrafikken fortsetter til sommeren. Etter planen skal dette arbeidet være ferdig i 2021.

Mellom Lysaker og Asker på Drammenbanen, har det pågått signalarbeid på Høvik stasjon. Der er det startet bygging av nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn, og på Askerbanen har det blitt gjort sporarbeid gjennom påsken.

Også på Spikkestadbanen ble det utført arbeid, både i sporet, bl.a. utskifting av skinnekapp, sliping og sveis. Mesta utførte også fjellrensk og fjellsikring.

Vestfoldbanen
I forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen har man i påsken jobbet med en større omkobling av strømforsyningen ved Drammen stasjon. Det er faset inn et nytt koblingshus på høyspenningsanlegget for kjørestrøm, i tillegg har eksisterende skjermbasert trafikkstyringssystem ved Drammen stasjon blitt oppgradert.

Det er også bygd midlertidige føringsveier for strømkabler ved Drammen stasjon. Føringsveiene er ca 140 meter kabelkanaler i betong som blir liggende over bakkenivå i området ved stasjonsbyggene og blokkene rett vest for bybrua.

[email protected]