Hjem Nyheter Bankende hjerte for de sårbare barna – Drammen får ekstra millioner

Bankende hjerte for de sårbare barna – Drammen får ekstra millioner

–Det er klart at de barna som ikke har det bra hjemme trenger trygge voksne rundt seg. Språkproblemer eller psykiske problemer i hjemmet kan gjøre at foreldre ikke har ressurser til å følge opp barna. Jeg er derfor opptatt av at foreldre sender barna til skolen og barnehagen når de nå åpner opp igjen etter lock down. Barnehage og skole gir de beste mulighetene for læring og lek, sier Kristin Ørmen Johnsen og påpeker at struktur i hverdagen er viktig for barn, og da spesielt for de barna som lever i sårbare familier.

Ekstra oppmerksom

Fra uken åpner mesteparten av barnehagen dørene igjen etter å ha vært stengt i fem uker. Uken etter åpner skolen for undervisning for elever fra første til fjerde trinn. Hvordan hverdagen til hvert enkelt barn har utartet seg de siste ukene er vanskelig å ha full oversikt over, Johnsen appellerer derfor til ansatte i skolen og barnehagen til å være ekstra oppmerksomme.

–Jeg har inntrykk av at elever har blitt fulgt opp godt i tiden de har vært hjemme, sier hun.

Johnsen mener det er positivt at barna har kommet tettere på og blitt bedre kjent med sine foreldre. På den andre siden er hun er hun oppmerksom på at enkelte kan bli engstelige når de ser at omsorgspersonene har følelsesmessige reaksjoner som er ukjente. Foreldre kan være frustrerte og lei seg grunnet karantenebestemmelser, permitteringer eller oppsigelser.

–Barn vil kanskje ha behov for å få utløp for opplevelsene sine når de er tilbake i barnehagen og skole, forteller stortingsrepresentanten for Høyre.

Frykter mørketall

De siste fem ukene har Johnsen hatt flere samtaler med blant annet Drammensregionens interkommunale krisesenter. Og ifølge opplysninger hun sitter med så har antall bekymringsmeldinger til barnevernet gått ned i løpet av denne perioden.

–Slik jeg har lest statistikken gjennom flere år så har antall meldte bekymringsmeldinger vært mer eller mindre konstant. Så det er nok mørketall forbundet med nedgangen i antall bekymringsmeldinger til barnevernet. Politiet har også sagt at de er bekymret for vold i hjemmene, fordi man kanskje må være tettere på hverandre og at det er mangel på aktivitet for barn, sier Johnsen.

–Krisesenteret melder om mindre pågang, men at de har et godt samarbeid med politiet.

Helsefrembringende tiltak

Ifølge Johnsen har kommunene allerede fått midler til å jobbe med helseforebyggende tiltak.

– Drammen kommune har nå fått 70 millioner til å dekke de økte utgiftene i forbindelse med koronakrisen. Regjeringen har allerede overført over en milliard kroner til å styrke skolehelsetjenesten på landsbasis de siste årene. Og det er opp til hver enkelt kommune å bestemme hvordan de skal brukes. Enkelte ønsker kanskje ansette flere psykologer. Andre prioriterer helsesykepleiere, sier Johnsen, og forteller at det også kan være aktuelt å gjøre nye tiltak i kjølvannet av det hun beskriver som koronakrisen.

Stortinget vil komme med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene av virusbruddet i revidert budsjett.

–Det er viktig å få bearbeidet krisen for både barn og voksne. For det har nok ikke bare vært lett å være foreldre i denne perioden. Det kan også være aktuelt å styrke folkehelsen i kjølvannet av koronapandemien, opplyser hun.

Lange dager

Som stortingsrepresentant faller Kristin Ørmen Johnsen inn under kategorien samfunnskritiske funksjoner. Noe som innebærer at må unngå å være sammen med andre enn de hun deler hus med. Hun kjører også bil til og fra Stortinget de dagene hun har oppgaver som krever at hun er fysisk til stede.

–Dagen starter alltid med å lytte til ”Politisk kvarter” på NRK P1. Deretter fortsetter dagen med skypemøter med ministere, komitémøter, oppdateringer og teamsmøter med stortingsgruppen til Høyre. Jeg har tatt imot mange innspill på behov for krisetiltak som det jobbes videre med. Vi jobber hektisk med å få på plass nytt lovverk i forbindelse med pandemien, så dagene er både innholdsrike og lange, forteller Kristin Ørmen Johnsen, om arbeidsdagene på 12 til 14 timer.

–Selv om dagene er lange er det viktig å gjøre det vi kan for de sårbare barna, avrunder hun.

[email protected]