Hjem Nyheter Kvartalsresultat preget av koronapandemien

Kvartalsresultat preget av koronapandemien

– Vi er godt fornøyd med kvartalsresultatet, situasjonen tatt i betraktning. Banken har veldig god utvikling i kjernedriften også i denne perioden, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad.

Sterk vekst og godt rigget 

– Konsernet har meget god likviditet og soliditet til å møte økte tap og samtidig opprettholde utlånskapasiteten. Vi har også lave eksponeringer i bransjer som har vært særlig utsatt i forbindelse med koronapandemien, sier Rune Fjeldstad.

SpareBank 1 BV har et resultat etter ordinær drift og før tap på 143 millioner i første kvartal. Resultat etter skatt ble 94 mill.

Utlånsveksten siste 12 måneder er godt over markedsveksten. Bedriftsmarkedet har en økning på hele 12,8 prosent.

I personmarkedet er veksten på 6,3 prosent. Koronapandemien har medført økte tapsavsetninger og tapene utgjorde 27 millioner i første kvartal.

Viktige støttetiltak

Som følge av koronaen ble det iverksatt kraftige finanspolitiske støttetiltak, herunder statlig dekning av lønn under permittering, likviditetslån med statlig garanti og kontantstøtte til bedrifter.

– Vi har hatt stor pågang av privatpersoner og bedrifter og hjulpet kundene med flere av disse tiltakene – samt med god økonomisk rådgivning, avdragsfrihet og rentereduksjoner, sier Rune Fjeldstad og legger til at de blant annet har bevilget over 70 millioner i lån med statlig garanti til lokale bedrifter.

Usikre utsikter

– Å spå fremtiden er naturligvis ekstra vanskelig nå. Det er stor usikkerhet fremover og forventning om negativ vekst i norsk økonomi i 2020, sier Fjeldstad.

Han tror rentenivået vil holder seg lavt lenge, med høyere arbeidsledighet over tid. Samtidig ser de at boligprisene hittil i år har vært stabile i vår region. Markedsområdet er noe mindre utsatt enn enkelte andre regioner i Norge.

[email protected]