Hjem Nyheter Bare tre av ti ansatte i stat og kommune er menn

Bare tre av ti ansatte i stat og kommune er menn

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen menn som bor i Drammen, og som jobber i offentlig sektor, er på 29,8 prosent. Dette gjelder da tall fra sysselsatte som har bostedsadresse i Drammen kommune. 

Personene det er snakk om behøver ikke ha hjemkommunen som arbeidsgiver, de kan like godt være pendlere til Oslo eller Horten. 

Videre er det altså statlige arbeidsplasser inkludert, og vi kan se av tabellene at 8,6 prosent av befolkningen i Drammen kommune jobber for staten. Det kan være alt fra forsvaret, politi, og domstolene til høyskoler, universitet og vegvesenet. For å nevne noe. 

En stor andel av offentlige jobber er plassert i skoler, barnehager og kommunal administrasjon. Tabellene fra SSB gjelder per 1. januar 2019.

Det er en kjent sak at det er flere kvinner enn menn i offentlig sektor. Kommuner med arbeidsplasser innen Forsvaret kan imidlertid har en stor andel av menn. Det ser vi på toppen av landsoversikten, der Bardu kommune i Troms ligger helt øverst, med en andel på hele 52 prosent menn – takket være militærleiren Bardufoss.

I hele Norge er 30 prosent av alle offentlige ansatte menn. Da trekker storbyene andelen ganske så mye opp. Nesten 36 prosent av alle offentlig ansatte i Oslo er menn, og over 34 prosent i Bergen.

Men regner vi gjennomsnittlig andel av alle de 418 kommunene vi hadde i fjor, så lander vi på 26 prosent. Og på denne listen er Drammen nummer 90.

Denne statistikken er også en del av det årlige likestillingsbarometeret for kommuner i Norge.

Gjennomsnittet blant kommunene i Buskerud er en andel menn på 25,3 prosent. Det er Hole kommune som kommer best ut – nærmest likestilling – med en andel menn på 31,5 prosent. Sisteplass i Buskerud har Sigdal kommune med bare 17 prosent.

I hele landet er det Austrheim i gamle Hordaland som er sist, med stusselige 14 prosent menn. 

Kvinneandelen i offentlig sektor er nøyaktig den motsatte i kommune-Norge. Med 70 prosent i hele Norge, og et kommunesnitt på 74 prosent. I Drammen er tallet drøye 70 prosent. 

[email protected]