Hjem Nyheter Bærekraftig plan for Norefjell–Reinsjøfjell

Bærekraftig plan for Norefjell–Reinsjøfjell

– Det har vært viktig å finne en god balanse mellom hensynet til natur, dyreliv og friluftsliv, på den ene siden, og turisme, lokalsamfunn og næringsliv på den andre siden. Det synes jeg vi har lykkes med, sier fylkesråd for plan og folkehelse, Øyvind Solum (MDG). 

Norefjell–Reinsjøfjell er et naturskjønt fjellområde med kort reisevei fra sentrale områder i Viken og Oslo. Det har gjort området til et populært reisemål for dem som er glad i friluftsliv.

– Dette er en helthetlig plan som balanserer mange interesser, men vi har vært særlig opptatt av å prioritere utviklingsbehovene til lokalsamfunnene, og sikre livsgrunnlaget for villrein og verdifulle natur- og friluftsområder. Etter endelig vedtak i fylkestinget til høsten vil det være opp til de berørte kommunene å utforme mer detaljerte planer, sier fylkesråden.

Har dere tatt nok hensyn til hytteutbygging i planen?
– Enkelte kommuner vil at planen skal omfatte noen flere nye hytteområder. Men siden disse vil komme i konflikt med villreinområder, verdifulle natur- og friluftsområder, samtidig som det i planområdet er vedtatt å kunne doble hyttemengden, så mener fylkesrådet at det er klokt å avvente ytterligere hyttefelt. Men dette skal fylkestinget ta stilling til ved den endelige behandlingen i høst.  

Fylkesrådets innstilling fra 18. juni er et resultat av tre års arbeid med planen, hvor blant andre de berørte kommunene, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Villreinsnemnda har vært involvert.

Fylkestinget skal behandle planen endelig til høsten.

[email protected]

 

Natur og friluftsliv prioriteres 

Hovedgrepene i den regionale planen:

  • sikrer det meste av snaufjellet og villreinens leveområder,
  • sikrer grønne strukturer for natur og friluftsliv under tregrensen,  
  • åpner for fortsatt noe utvikling av nye hytteområder ut over doblingen av hyttemengden som er vedtatt tidligere,
  • åpner for næringsutvikling i eksisterende alpin- og hytteområder, med fokus på bærekraft og langsiktig verdiskaping,  
  • åpner for videreutvikling av eksisterende alpinanlegg på Norefjell og alpinsammenbinding mellom Sigdal og Krødsherad,
  • åpner for mer satsing på langrenn, sykling og vandring i fjellet, og
  • åpner for etablering av en felles sti- og løypeplan for hele fjellområdet.

 

Fakta: Norefjell–Reinsjøfjell

Norefjell–Reinsjøfjell ligger i Viken fylke og omfatter 5 kommuner: Sigdal, Krødsherad, Flå, Nesbyen og Nore og Uvdal.

Området har en villreinstamme på nærmere 600 dyr som til ulike tider av året bruker både Norefjell og Reinsjøfjell.

Mange innbyggere i de berørte kommunene livnærer seg av turisme. Området består blant annet av 7.000 fritidsboliger (hytter), hoteller, alpinanlegg og en del turistforeningshytter.