Hjem Nyheter Barnekreftforeningen – takker for støtten

Barnekreftforeningen – takker for støtten

Støtten fra Grasrotandelen er forutsigbart og langsiktig slik at det er lettere for Barnekreftforeningen å planlegge aktiviteter fremover.

En av dem som mottar mest

Foreningen er på tredjeplass i Drammen blant dem som mottar størst støtte fra grasrotandelen.

På topp to troner idretten, Strømgodset Fotball på førsteplass og på andreplass er Mjøndalen IF.

I de første fire månedene av året har Barnekreftforeningen i Buskerud mottatt 194 198 kroner. Dette kommer godt med når de opplever nedgang i støtten på grunn av koronaviruset.

– Vi er utrolig takknemlige for at det er så mange som velger at deres andel skal gå til Barnekreftforeningen. Det betyr svært mye for tilbudene og støtten vi kan gi til familiene i lokalsamfunnene rundt i landet, sier Trine Nicolaysen daglig leder i Barnekreftforeningen.

Barnekreftforeningen er den største aktøren i Norge til å fremme forskning på barnekreft. Målet vårt er at ingen barn skal dø av kreft, og ha et liv med god livskvalitet etter behandling.

Det forskes lite på barnekreft sammenlignet med kreft hos voksne, og likevel er barnekreft den største dødsårsaken for barn mellom 1 og 14 år i Norge i dag.

– Så lenge det finnes barn og ungdom som dør av kreft eller som får et vanskelig liv etter kreftbehandling, er forskning nødvendig, sier hun.

Korona –  en ekstra bekymring

På starten av koronapandemien tok flere bekymrede foreldre kontakt.

– Vi visste så lite om viruset, flere ble bekymret. Men etter mer informasjon er det litt mer under kontroll, sier hun.

På sykehusene arrangerer de møte med  likepersoner og foreldrekvelder. Der tilbyr de samtaler for nye familier.

– Det kan være godt å ha noen å snakke med som har opplevd det samme hvis barnet ditt får en så alvorlig diagnose som kreft, sier hun.

Men dette tilbudet har naturligvis vært stengt nå, og de har flyttet kommunikasjon til telefon nå.

Et annet tilbud som står i fare i år er et tilbud de har i sommerferien som heter ”Ferie med mening”. Dette tilbudet kan heller ikke gjennomføres nå, og foreningen ser etter digitale løsninger.

– Det betyr utrolig mye for familier til å møte andre personer som er i samme situasjon, forteller hun.

Litt om Barnekreftforeningen:

  • Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon. Målet er at ingen barn skal dø av kreft.
  • Barnekreftforeningen er til for å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier.
  • De er til stede for hele familien, det vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes i deres arbeid. Noen av de syke barna er blitt friske, noen har fått senskader, noen er under behandling, mens andre har man mistet.
  • På sykehusene arrangerer deres likepersoner foreldrekvelder med tilbud om samtaler for nye familier. Det kan være godt å ha noen å snakke med som har opplevd det samme hvis barnet ditt får en så alvorlig diagnose som kreft.
  • De sørger også for positive opplevelser for de barna som må være innlagt på sykehuset over lange perioder.

[email protected]