Hjem Nyheter Barneministeren besøkte Forandringshuset

Barneministeren besøkte Forandringshuset

Statsråden og utvalgslederen fikk være med på teaterlek som Forandringshuset arrangerer sammen med Buskerud Teater i våre nye lokaler. – Fokuset for samtalene vi hadde var hva som skal til for at kommunen og frivilligheten sammen skal lykkes bedre i vårt arbeid, både lokalt og nasjonalt, sier Kim André Vian Bjerkestrand, virksomhetsleder for KFUK-KFUM Forandringshuset Drammen.

Barneministeren sammen med Kim Andre Vian Bjerkestrand (t.v.) og Mads Hilden, leder for Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune. Foto: Ahmet Dogan

God sommerminner

– Årets sommerferie er godt i gang. Jeg håper at barn og unge får delta på en aktivitet eller et tilbud i sommer. Slik at de får gode sommerminner i år også, selv om vi er i en spesiell tid på grunn av smittevernsrestriksjonene, sier Ida Lindtveit Røse (KrF), konstituert barne- og familieminister.

– Jeg håper på en sommer hvor vi alle tar litt ekstra vare på hverandre, og særlig de som vi vet kan være ekstra sårbare. Jeg vet at mange organisasjoner, og frivillige, står på for å gi barn og unge et godt sommertilbud. Det betyr mye for mange.

Teaterlek i Forandringshuset i Drammen er en gratis aktivitet som er åpent for alle. Forandringshuset er et viktig tilbud for å inkludere og øke deltakelsen til barn og unge. Her kan de være seg selv i trygge fellesskap sammen med venner. Jeg er veldig glad for å se og oppleve hva dette tilbudet betyr for barna, sier Røse.

Radikale på samarbeid

– Forandringshuset Drammen har gått fra ett årsverk og en god idé til 4,5 årsverk og  40 frivillige på to år. Vi ligger an til å nå ut til over 10.000 barn og unge i løpet av 2020. Noe av forklaringen på vår raske vekst er at vi er radikale på samarbeid og alltid jobber for å møte de reelle behovene til barn og unge, sier Kim André Vian Bjerkestrand.

Forandringshuset tilbyr åpne, trygge fellesskap og meningsfull fritid for barn og unge, med særlig fokus på ungdom og unge voksne i utenforskap.

Barna storkoser seg med teaterlek på Forandringshuset. Foto: Ahmet Dogan

Et rikt teaterliv

Hanne Brincker, daglig leder Buskerud teater, sier at Buskerud Teater skal styrke og utvikle amatørteaterbevegelsen i fylket.

– Dette gjør vi gjennom våre profesjonelle teaterinstruktører. Vi etablerer nye grupper og gir aktiv oppfølging gjennom coaching. Buskerud Teater har jobba tett på teatermiljøet i Drammen i mange år. Det er et rikt teaterliv. Vi har lenge håpa på å få til teateraktivitet som gjenspeiler samfunnet og som gjør aktiviteten tilgjengelig for absolutt alle. Sammen med Forandringshuset får vi endelig mulighet til å oppfylle denne drømmen, sier Brincker.

Heldige som har frivillige

– Vi er veldig heldige som har frivillige organisasjoner som KFUK-KFUM i kommunen vår som jobber hardt for å tilby aktiviteter for alle barn, også de som ellers ikke ville hatt noen fritidstilbud. Fritidstilbud er avgjørende, sier Mads Hilden (Ap). Hilden er leder for Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune.

– Det er veldig hyggelig at barne- og familieministeren kommer på besøk til Drammen for å besøke Forandringshuset. Arbeidet her er et glimrende eksempel på det viktige og gode arbeidet som ideelle organisasjoner bidrar med i kommunene vår. Vi politikere må jobbe sammen for å skape en mer forutsigbar finansiering av tiltak som Forandringshuset. Slik det er i dag er de avhengige av årlige tildelinger av prosjektmidler, noe som skaper usikkerhet for både arbeidstakere og familiene som bruker tilbudene, avslutter Hilden.

[email protected]