Hjem Nyheter Bedre framkommelighet for rullestolbrukere og syklister

Bedre framkommelighet for rullestolbrukere og syklister

Steinlegging sikrer nå en trillevennlig overgang fra fortau til gateplan. Som her i fotgjengerovergangen i krysset Albums gate og Hauges gate. Foto: BIRGITTE SIMENSEN BERG /Drammen kommune

Hvis du triller barnevogn eller bruker rullestol, rullator og sykkel, har du sikkert merket at det er lettere å komme ned og opp fra fortauet til gateplanet.

Arbeidet med å tilrettelegge for en mykere og sikrere overgang i kryssene på Bragernes, fra Gjetergata til Gamle Kirkeplass startet i 2019 og ble fullført ved påsketider i år.

Til sammen er det brukt to millioner kroner på å tilrettelegge fortauene for alle som triller og ruller i kryssene Gjetergata, Erik Børresens allé, Schwenchegata, Kirkegata, Albums gate og Rømers vei.

– Det er blitt mye-mye bedre. Det skal dere ha ære for, sier rullestolbruker Thor Andersen, til kommunens menn, overingeniør Trygve Johnsen og prosjektleder Stein Mathisen.

Andersen kommer med forslag om andre gatekryss, som også bør utbedres på samme vis. Johnsen og Mathisen tar imot forslagene med takk. Målet er en gradvis utbedring, hvor man minsker nivåforskjellen mellom fortau og gateplan, både på Strømsø og Bragernes, etter Drammen kommunes gatenormstandard. 

[email protected]