Bedre standpunktkarakterer i fellesfagene

Skrevet av RED
31.10.2019 08:40 - OPPDATERT 31.10.2019 14:07

De siste fem årene har standpunktkarakterene i videregående skoler i Buskerud steget svakt, viser en oversikt fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over karakterer i videregående skoler skoleåret 2018-19. Hovedfunnene er at standpunkt- og eksamenskarakterene endrer seg lite sammenlignet med i fjor, mens standpunktkarakterene i fellesfagene og i realfagene har økt svakt de siste fem årene. Undersøkelsen viser også at jentene får bedre karakterer enn guttene i de fleste av fellesfagene og realfagene. 

Oversikten viser at elevene normalt får lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt, mens det ikke skiller mye mellom standpunktkarakteren og den muntlige eksamenskarakteren. Sammenlignet med i fjor endrer de gjennomsnittlige standpunktkarakterene i fellesfagene seg lite. De siste fem årene har derimot standpunktkarakterene steget svakt, viser oversikten. 

[email protected]