Hjem Nyheter Bedrer trafikksikkerhet i nærmiljøet

Bedrer trafikksikkerhet i nærmiljøet

BIRGITTE SIMENSEN BERG

I nærmeste framtid vil beboere i SMS-varsling i Bragernes sentrum få SMS-varsling med oppfordring om å flytte sine avfallsbeholdere inn på privat eiendom.

Vennlig SMS-dialog
Drammen kommune ved Vei, natur og idrett, ønsker å komme i “SMS-dialog” med innbyggerne i sentrum av Bragernes, innenfor området fra Konggata-Bergstien-Losjeplassen og ned til Drammenselva.

Senere vil en slik SMS-varsling også sendes til innbyggerne i den sentralen delen på Strømsø.

SMS-en vil oppfordre beboerne i det aktuelle området til å flytte avfallsbeholdere fra kommunal vei og fortau inn på privat eiendom.

Sikkerheten ivaretas 
Dette for å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten i nærområdet, da barn og voksne tvinges ut i veibanen, siktsonene blir dårligere, da man ikke ser barn ved utkjørsler bak avfallsbeholder, dårligere framkommelighet for både dem som bruker veien og dem som vedlikeholder veien (i disse tider kan snømåking være aktuelt). 
Forsøpling i bymiljø og estetikk er jo også viktig momenter for å flytte avfallsbeholderne inn på privat eiendom.

[email protected]